NRK Meny

Uvisshet for Gresvig-ansatte

De ansatte ved Gresvig i Askim vet ennå ikke hvor mange som blir rammet lokalt av de varslede nedskjæringene i sportskjeden. Gresvig, som har hovedkontor i Askim, varslet 60 oppsigelser tidligere denne uken, og flere av de ansatte skal være tilbudt sluttpakker på seks måneder. Tillitsvalgt Vidar Storeheier sier til Smaalenenes Avis at nedskjæringene skal tas blant de kontoransatte.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.