NRK Meny
Normal

Kreftsyke Ruth følte seg glemt av sykehuset

Halvparten av overlegene ved seksjon for hematologi er sykemeldte – Ruth Skaje er blant pasientene som får utsatt behandlingen.

Ruth Skaje
Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Sykdom blant ansatte gjør at pasienter med blodsykdommer og noen typer kreft får utsatt behandling og kontroller ved Sykehuset Østfold. Klinikksjefen mener det ikke er noen krisesituasjon og sier det er satt inn tiltak.

Føler hun må mase seg til behandling

Ruth Skaje har benmargskreft og er en av dem som merker problemene på kroppen.

– Det er klart at det går utover min følelse av å være ivaretatt av sykehuset. For jeg tenker at det burde ligge hos dem og ikke at jeg må mase meg frem til å få time og behandling. Jeg har jo ikke så mye krefter lenger heller.

Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Har du glemt meg helt?

Ruth Skaje har hatt benmargskreft siden 2009 og har vært gjennom to benmargstransplantasjoner, men sykdommen utvikler seg videre. Den spiser på en måte opp skjelettet hennes.

Forrige beskjed var at behandling skulle starte for tre måneder siden, men hun har ikke blitt innkalt. Lørdag fikk hun en kontrolltime hos legen på Sykehuset Østfold Kalnes.

– Da spurte jeg: «har du glemt meg helt?», for det var det jeg følte. Så jeg var egentlig irritert på legen og tenkte det var hennes skyld. At hun ikke brydde seg noe særlig.

– Og da sier hun at det er på grunn av kapasitetsproblemer at hun ikke hadde tatt kontakt med meg. Det er bare helt akutte ting de har hatt mulighet til å ta. Og da sa hun at hun var helt alene der, noen har sluttet og noen er sykemeldte.

To av fire overleger er sykemeldt

Klinikksjef for medisin, Einar Gløersen, sier at problemene som noen pasienter nå opplever skyldes at to av fire overleger er sykemeldt ved seksjon for hematologi, altså de som behandler pasienter med kreft og blodsykdommer.

Einar Gløersen

Klinikksjef for medisin, Einar Gløersen.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Det går utover pasientbehandlingen slik at pasienten opplever nok at timene blir utsatt, med det ubehaget det har. Men jeg kan ikke tolke denne situasjonen som noen krisesituasjon. Og hvis det skulle være pasienter som vi ser vi ikke vil rekke å ta hånd om på korrekt vis, så overfører vi de til OUS eller får støtte derfra.

Håper på en snarlig bedring

Gløersen sier de rokerer på leger internt på medisinsk klinikk og henter assistanse på kreftavdelingen. De har varslet Rikshospitalet og Radiumhospitalet slik at pasienter kan overføres dit. I tillegg arbeider Sykehuset Østfold for å rekruttere nye spesialister til dette fagfeltet. I første omgang håper klinikksjefen at det skal bli bedre forholdsvis raskt.

– Jeg håper det kan være en bedring allerede rundt andre uke i mai, det er ikke en langtidssykemelding vi har fått inn. Men likevel, det er nok pasienter som kommer inn innen den tid til at vi må gjøre noe.

Ruth håper på en rask bedring i situasjonen ved Sykehuset Østfold, slik at hun kan føle seg bedre ivaretatt.

– Det betyr at jeg får begynne med behandling så fort som mulig. Jeg tenker at det er ganske akutt nå.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulv i Mosseområdet

    Ulven som ble observert i Rygge på fredag, kan ha beveget seg lenger inn i Mosseområdet. Ida Glemminge, rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Østfold, sier de har fått inn en ubekreftet rapport om at en ulv har blitt sett på Nore gård i Moss.

  • Brannvesenet minner om brannforbud

    Det har vært skogbrann flere steder i landet i dag. Brannsjefene i Østfold har lagt ned totalforbud mot åpen ild, og brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.

    Laster Twitter-innhold