Utsatte hver fjerde «øyeblikkelig hjelp»-operasjon

Sykehuset Østfold får kraftig kritikk for hvordan «øyeblikkelig hjelp»-pasienter ble behandlet ved ortopedisk avdeling. I en periode for vel ett år siden fikk hver fjerde pasient som trengte øyeblikkelig hjelp, operasjonen sin utsatt.

Ankelbrudd

UTSATTE OPERASJONER: Vinteren for ett år siden toppet det seg med pasienter ved ortopedisk avdeling på Sykehuset Østfold. Overlegene på avdelingen følte at de ikke fikk hjelp fra resten av sykehuset og varslet problemet inn for fylkesmannen i Østfold.

Foto: Sykehuset Østfold / NRK

For ett år siden varslet 12 overleger ved ortopedisk avdeling om det de kalte «slett, uverdig og uforsvarlig pasientbehandling». Grunnen var at mange pasienter som skulle hatt øyeblikkelig hjelp, fikk operasjonen utsatt.

Ligger så lenge at grodde brudd må brekkes opp

I løpet av fem måneder, i perioden fra november 2015 til og med mars 2016, hadde 254 pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, fått operasjonen utsatt. Det tilsvarer hver fjerde «øyeblikkelig hjelp»-pasient i denne perioden.

Anders Lippert

BEDRING: – Vi føler vi har blitt hørt og har blitt tatt på alvor hos fylkesmannen i Østfold, sier seksjonsoverlege ved ortopedi- og bruddavdelingen Anders Lippert.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Ja, vi har på en måte følt oss veldig isolerte og alene, vi legene som har sittet med problemet. Og vi har følt at det ikke har vært noen tiltak ved sykehuset for å hjelpe oss når vi har hatt de verste svingningene, sier seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling Anders Lippert.

Belastning for pasientene

Ortopedisk avdeling behandler blant annet bruddskader og det topper seg med mange pasienter når det er glatt på bakken. For et år siden førte det til at veldig mange pasienter som skulle blitt operert, fikk beskjed om at de måtte vente.

Fylkesmannen har gransket saken og skriver i sin konklusjon: "Det er ikke avdekket at ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter har opplevd negative helsemessige konsekvenser av å få utsatt operasjonen. Men det er en følelsesmessig og praktisk belastning for pasientene."

Ikke lovbrudd

– Konklusjon er at vi ikke har drevet utenfor forsvarlighetsprinsippet og det tenker jeg er det viktigste. Og så er vi helt enige i at vi hadde en situasjon da saken kom opp hvor vi ikke hadde kontroll med hvordan vi skulle behandle ekstraordinære «øyeblikkelig hjelp»-operasjoner, sier klinikksjef ved Sykehuset Østfold Tore Krogstad.

Tore Krogstad

FORSVARLIG: – Innflyttingen på Kalnes skapte betydelige utfordringer, men det viktigste er at fylkesmannen slår fast at vi har drevet forsvarlig, sier Tore Krogstad klinikksjef kirurgi ved Sykehuset Østfold.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Etter at overlegene varslet om situasjonen har det blitt bedre, mener Lippert.

Innførte nye rutiner

– Ja, det er satt i gang en beredskap som gjør at når vi har mer enn åtte ventende pasienter melder vi fra. Da får vi ekstra hjelp og ressurser. Det vil si narkose, anestesiressurser, operasjonsstuer og operasjonspersonell, sier han.

Problemene ved avdelingen måtte meldes til fylkesmannen. Men klinikksjef Krogstad mener likevel ikke det er tegn på at det er for vanskelig for de ansatte å nå fram til ledelsen ved sykehuset.

– Jeg tror ikke det har vært dårlig kommunikasjon, men det var nok litt i forhold til tiltak og ressurser i innflyttingsperioden hvor vi hadde betydelige utfordringer. Det var kanskje krevende å få til det samme da som vi får til nå, avslutter Krogstad.