Utredning av øst-kommune i gang

Arbeidet med å utrede en sammenslåing av Rakkestad, Eidsberg,Trøgstad og Marker til en ny kommune er i gang. En slik kommune vil få omlag 30 000 innbyggere og utgjøre omlag 30 prosent av Østfolds areal. Utredningen skal pågå fram til midten av april. Samtidig jobbes det med det såkalte K6-alternativet hvor Askim, Spydeberg og Hobøl også er med, men ikke Rakkestad, går det fram av en pressemelding fra nestleder i Indre Østfold regionråd, Erik Unaas.

Ordførerne i Trøgstad, Marker, Rakkestad og Eidsberg startet utredningen av øst- kommune
Foto: Betty Hvalsengen