Utmeldinger fra FRP

Tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Jon Gåsvatn, er ikke forundret over at folk kollektivt melder seg ut av Frp i Østfold.

Styret og kommunestyregruppen i Råde Frp meldte seg ut av partiet i går i protest på måten varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein er håndtert på. Utbryterne mener Frp velger å verne voksne, fremfor ungdommer i partiet. Det virker ikke som om Frp lærer noe av saken, sier eks-Frp-er Gåsvatn.

Jon Jæger Gåsvatn (Frp)
Foto: Frp