NRK Meny
Normal

– Store utfordringer ved å legge forbindelsen her

Det er store utfordringer knyttet til å legge den nye Oslofjordforbindelsen der den er anbefalt, sier leder i samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe.

Forslag til ny bro

En fersk rapport viser at den nye Oslofjordforbindelsen bør gå mellom Moss og Horten. Denne broen er et av alternativene som er skissert under utredningsarbeidet.

Foto: LMG Marin

Ifølge en fersk rapport bør en forbindelse mellom Østfold og Vestfold komme mellom Moss og Horten.

– Den rapporten her er basert på en del faglige premisser og vurderinger som det absolutt ikke er noe grunnlag for å stille noen spørsmål ved. Når det er sagt er det klart at det er store utfordringer knyttet til å legge en trasse på denne strekningen, sier leder av samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe.

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt som ble lagt frem mandag, konkluderer med at det gir størst effekt å krysse Oslofjorden mellom Moss og Horten, og at forbindelsen bør plasseres tett opptil hvor dagens ferge går.

Konflikt

Olav Moe

Leder av samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Moe tror det kan bli konflikt med blant annet bebyggelsen i området.

– Her er det et område med masse aktivitet, masse dyrket arealer og mange som bor. Det er klart at slike store infrastrukturprosjekter vil nødvendigvis komme i konflikt med mye av dette.

En av dem som ikke er fornøyd med konklusjonen er Jørn Roald Wille i «Aksjon Nei til fjordkryssing via Jeløy» Han frykter at rapporten resulterer i en forbindelse over øya som er vernet.

– Her er det kun de økonomiske hensynene som er vektlagt. Rapporten sier ingenting om landskapsvernet og hvilken verdi det har, sier han.

Offisiell vurdering til høsten

Landskapsvernet på Jeløy ble vedtatt i 1983.

– Intensjonene som den gang ble lagt ned med vernet, lever Jeløy veldig godt med, sier Willie.

Nå er det opp til departementet å behandle saken, sier Olav Moe.

– Nå skal rapporten behandles og leveres til samferdselsdepartementet før sommeren. Den offisielle helhetlige vurderingen kommer først til høsten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • -Ta ditt ansvar

    -Tekstmelding-saken er en lei sak for Senterpartiet. Det sier leder i Østfold Sp, Simen Gjølsjø. Senterpartiet har fortsatt ikke fått klarhet i hvem som sendte den sjikanerende tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete og i dag ble saken politianmeldt. Meldingen det dreier seg om ble sendt under en hyttetur i 2016 der ti senterpartimenn var samlet. Gjølsjø håper den skyldige står fram og tar sitt ansvar.

  • Bøndene krever 1,8 milliarder

    Bøndene krever 1,8 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. -Det er det som må til for at bøndene skal ta igjen inntektsgapet, sier leder av Østfold bondelag Arild Uvaag. Tall fra 2016 viste at bøndene hadde en gjennomsnittlig inntekt på 330.000 kroner per årsverk før skatt. Landbruksmeldinga fra i fjor gir klare føringer, mener Uvaag.