NRK Meny
Normal

Usikre ulvetall

Ny rapport om skandinavisk ulv hevder det kun er en til tre ulver i Østfold. Fylkesmannens viltforvalter tror det er tre ganger så mange.

Ulv! Ulv!

Det er svært usikkert hvor mange ulver det finnes i Østfold. Høgskolen i Hedmarks ulvebestandsrapport hevder det kun finnes mellom et og tre individer i fylket, men viltforvalteren i Østfold sier det er tre ganger så mange.

- Det er flere ulver i Østfold enn det den nye rapporten om ulvebestanden i Skandinavia forteller, det sier viltforvalter hos fylkesmannen i Østfold Åsmund Fjellbakk til NRK.

Rapporten hevder at ulvebestanden i Skandinavia er halvert på norsk side av grensen det siste året og at det nærmest ikke finnes ulv i Østfold.

Det mener Fjellbakk er feil.

- I de to områdene det finnes ulv i Østfold har vi sett spor etter tre-fire ulver i et av områdene (Halden), mens det i det andre området (Marker/Rømskog) er sett to-tre dyr, sier Fjellbakk.

I tillegg er en enslig ulv observert i Fjella-området; Eidsberg, Marker og Rakkestad siden før jul.

- Det er nytt nå, og vi vet ikke hvor lenge den enslige ulven blir værende i det området, sier Åsmund Fjellbakk.

Sterk nedgang i Norge  

Ulvespor

Sporsnø er mangelvare på Østlandet, men snøfall i februar og mars kan bidra til at man kan få kartlagt mer eksakt antallet ulver.

Foto: TVRomerike

Bakgrunn for statusrapporten om ulv i Skandinavia er pågående og mangeårige felles svensk-norske bestandsregistreringer av ulv i vinterhalvåret.

Selv om det ifølge rapporten fra Høgskolen i Hedmark i de kommende uker forventes å bli påvist noen flere ulver i Norge, antyder de foreløpige resultatene en markert bestandsreduksjon av ulv på norsk side av riksgrensen.
 
Rapporten påviser 18-21 ulver i Norge ved sporing på snø, og det er nær en halvering av antall ulver i Norge på ett år, mens det fortsatt synes å være vekst i svensk del av den felles skandinaviske ulvestammen. 

- Resultatene i foreliggende statusrapport er å betrakte som foreløpige, og skulle det bli sporsnø fremover i februar og mars kan det hende at vi registrerer større aktivitet i Østfold, enn det Høgskolen på Hedmark har registrert til nå, sier Åsmund Fjellbakk.

Han sier det ligger et vesentlig usikkerhetsmoment i at mange av ulvene vandrer frem og tilbake over grensen, og at det dermed kan være vanskelig å slå fast helt eksakte tall for ulvebestanden.

Vil ha hjelp av gaupejegerne

De to senere årene har det vært lite snø å spore ulv på. Med de siste dagers snøfall håper Fjellbakk på at det skal være mulig å finne spor både etter familiegrupper av gaupe og ulv, og han oppfordrer gaupejegerne til å være ekstra våkne.

- Gaupejakta startet den 1. februar og jegerne er erfarne folk, som kan mye om spor. Vi er svært takknemmelige for alle tips, og ber jegerne ta kontakt med oss eller Statens Naturoppsyn om de finner spor, sier han.

Hvis det rapporteres inn ulv- eller gaupe-spor vil det så langt mulig bli sendt observatører til stedet for å kartlegge data fra de akuelle sporene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.