NRK Meny
Normal

Usikkerhet omkring utvidelser på Vamma

NVE har gitt Hafslund Produksjon AS klarsignal til å utvide Vamma kraftverk med et nytt aggregat. Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet skulle gjerne visst mer om konsekvensene av utbyggingen.

Vamma kraftstasjon, flommen 1995

Hafslund Produksjon AS har planer om å utvide Vamma kraftverk med et nytt aggregat.

Foto: Stenersen, John / SCANPIX

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå avgjort at Hafslund Produksjons planer om et nytt aggregat i Vamma – Vamma 12 – ikke skal ses på som et nytt selvstendig kraftverk. NVE har bestemt at Hafslund Produksjon slipper full konsesjonsbehandling av utbyggingen i Glomma.

Innkaller formannskapet

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet kommune.

Foto: Thomas Berger / NRK

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet forteller at formannskapet i kommunen er innkalt til et ekstraordinært møte i august for å diskutere om NVEs avgjørelse skal ankes inn til Olje- og energidepartementet. Klagefristen er fire uker.

– Vi ønsker at elvekraftverk skal utvides og at vi skal ta vare på den ressursen Glomma gir oss. Men, vi må ha forutsigbarhet: vi må vite hvilke konsekvenser det gir for miljø, for vannstand og for dyreliv. Det gjøres et så stort inngrep at jeg føler meg ikke trygg på de miljømessige tingene. Og det har en økonomisk side, sier Agnalt.

Har ikke fått svar

Agnalt forteller at kommunen har henvendt seg til Hafslund flere ganger, men han kan ikke se at kommunen har fått svar på hvilke konsekvenser utbyggingen kan medføre.

Det nye aggregatet på Skiptvet-siden av fossen skal produsere 160 millioner kilowatt-timer strøm årlig. Hafslund har opplyst overfor NVE at bygging av Vamma 12 vil generere ca. 343.5000 kubikkmeter sprengstein og 90.000 kubikkmeter løsmasser må fjernes.

Redusert inntekt

Avgjørelsen om at utbyggingen ikke er underlagt full konsesjonsbehandling kan også bety reduserte inntekter for Skiptvet kommune.

– Dersom utbyggingen defineres som en del av det eksisterende anlegget, så vil utgiftene til anlegget kunne være fradragsberettiget, sånn at eiendomsskatten på kort sikt vil gå ned, sier Agnalt.

I første omgang skal formannskapet i Skiptvet diskutere om kommunen skal klage på NVEs avgjørelse.

– I ytterste konsekvens så kan dette ende i retten ved at Skiptvet kommune kan ta et sivilt søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet. Jeg håper at det ikke går så langt, avslutter Agnalt

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Pågrep to etter skyting

    To personer ble i går kveld pågrepet etter en skyteepisode på et utested i Askim. Politiet pågrep de to i Eidsberg. Mennene ble fraktet til Follo Politistasjon i Ski, hvor de skal bli avhørt i dag. Politiet sier til smaalenene.no at de pågrepne mennene er kjenninger av politiet, men vil ikke gå i detalj om hvorfor de er det.

  • - Pasientsikkerheten er ivaretatt

    – Sykepleierflukten fra hjerteavdelingen på Sykehuset Østfold, går ikke ut over pasientsikkerheten. Det sier fagdirektør Helge-Stene-Johansen. Nær halvparten av sykepleierne ved hjerteavdelingen har sluttet i løpet av året, og Fylkesmannen har åpnet tilsynssak etter en bekymringsmelding fra Sykepleierforbundet. Fagdirektøren sier de har iverksatt tiltak.