USA får investere på Rygge

Norske myndigheter sier ja til USAs ønske om å bygge oppstillingsplattformer for fire kampfly på Rygge. Det bekrefter nå Regjeringen. Investeringen vil legge til rette for styrket beredskap og rask overføring av NATO-allierte styrker i tilfelle krise og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han mener det er positivt at USA vil investere i militær infrastruktur på Rygge.

Rygge Flystasjon
Foto: Heidi Gomnæs / NRK