NRK Meny
Normal

Frykter rot med helseopplysninger

– Det er fare for at helseopplysningene om asylsøkere som forlater ankomstmottaket i Råde, ikke når fram til bostedskommunen. Kommuneoverlege i Råde, Sarah Frandsen Gran, etterlyser en sentralisert ordning.

Ankomstmottaket i Råde

Ett av tjuemannsteltene i ankomstmottaket i Råde. Fra mottaket sendes det viktige helseopplysninger som skal følge asylsøkerne helt fram til bostedskommune.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Det er plass til over tusen asylsøkere i ankomstmottaket i Råde. Her blir alle som søker asyl, sjekket for tuberkulose. Det kan også være andre medisinske forhold som det skal følge med informasjon om videre til akuttmottak, ordinært mottak, og til slutt til bostedskommune.

– I dag er det ikke sikkert at den informasjonen vi sender herfra til den første mottakskommunen, sendes videre derfra til neste kommune, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran.

Kommuneoverlege i Råde, Sarah Frandsen Gran

Kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran i Råde mener viktig helseinformasjon om asylsøkere kan bli liggende i en kommune, mens asylsøkeren sendes videre til neste. Nå tar Helsedirektoratet affære.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

I dag sendes helseopplysningene med post videre til neste kommune. Men, det er ikke sikkert denne kommunen blir orientert om hvor en asylsøker sendes videre i landet, hevder Gran. Dermed kan opplysningene bli hengende igjen i feil kommune.

Råde kommune har ifølge Gran varslet om dette til sentrale helsemyndigheter, og bedt om at det lages en sentralisert ordning for å sørge for at helseopplysningene til den enkelte asylsøker følger med helt til bostedet.

Kommer løsning

I Helsedirektoratet er de oppmerksomme på utfordringen som den store asylsøkerstrømmen skaper. En arbeidsgruppe er igang med å se på hvordan man skal sikre at helseinformasjonen når helt fram til siste ledd.

Svein Lie er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

– Det ene er at vi kan få en felles personidentitetsnummerering for alle instanser som er i kontakt med asylsøkere. Det andre er at vi ønsker elektronisk kommunikasjon, men det kommer til å ta flere år å få på plass, sier han.

Det skal altså komme et ID-nummer for hver asylsøker som skal gjøre koordineringen av helseinformasjonen og annen dokumentasjon enklere og mer oversiktlig.

Kritisk

Kommuneoverlegen i Råde nøler ikke med å kalle situasjonen kritisk.

– Vi må sette opp en samlet plan for hvordan flyktnignehelsa skal ivaretas i de neste kommunene.

Hun er også forberedt på at helse-Norge vil få en stor jobb med å håndtere behovene når asylsøkerne slår seg ned i lokalsamfunnene.

– Jeg tenker at helsesituasjonen for flyktningene i de kommunene de kommer til, utgjør en kjempeutfordring for hele nasjonen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: