Uniol-ansatt dømt

Høyesterett har avvist anken fra en mann som er dømt for tollunndragelser i bedriften Uniol i Fredrikstad. Dermed er dommen fra rettskraftig. Mannen er dømt til to års fengsel, av dette er ett år betinget. Han er domfelt for å ha utstedt 21 uriktige tolldokumenter som er benyttet ved eksport av biodiesel til land i EU og unndratt toll til for omlag 33 millioner kroner.