Unge voldsdømte ønsker fotlenkesoning

Voldshandlinger utført på byen i fylla, kan nå sones hjemme med fotlenke. Det er det mange som ønsker.

Elektronisk fotlenke

Mange unge voldsdømte ønsker å sone dommen hjemme med fotlenke.

Foto: Kriminalomsorgen

Det skjer gjerne i helga og det skjer gjerne etter noen glass på byen. Men enkelte av de unge som dømmes etter voldshandlinger i fylla kan nå slippe å sone straffen i fengsel. Nye retningslinjer åpner for at unge med korte straffer kan vurderes for hjemmesoning med elektronisk kontroll.

Vi ser at det er en stor grad av unge som er dømt for vold som søker til elektronisk kontroll.

Trine Guttulsrød, Kriminalomsorg i frihet, Østfold

Trine Guttulsrød er koordinator for hjemmesoningen i Østfold, hun forteller at de unge Som søker står bak forskjellige voldshandlinger.

– Det er all type vold. Men den vi ser det er mulig å åpne for, er den typiske helgefylla.

Typiske eksempler er at man har kommet i klammeri med andre i drosjekø en sen lørdagskveld, eller at man har kommet i klammeri med politiet.

Vold i helgefylla skal vurderes

Unge som har utagert i fylla skal vurderes for fotlenkesoning, men det forutsetter at det ikke har blitt betydelige skader på andre. Det forteller Guttulsrød som mener fotlenkesoning har mange fordeler.

Kriminalomsorg i frihet, Østfold

Fridhild Andersen og Trine Guttulsrød, Kriminalomsorg i frihet, Østfold

Foto: Heidi Gomnæs

Med en fotlenke om foten slipper man fengsel, men ilegges strenge restriksjoner hjemme. Fordelen er at man kan fortsette jobb og studier, og opprettholde kontakten med familie og eventuelle barn.

Tidligere har ikke voldsdømte blitt tillatt å sone med elektronisk kontroll, men retningslinjene som kom i fjor høst, åpner for at unge voldsdømte med dommer under 60 dager kan vurderes. Da gjøres det en egnethetsvurdering forteller Guttulsrød:

– Det betyr at vi er i hjemmet til den enkelte. Vi går gjennom dommen, snakker om det personen er dømt for, og ser om domfelte er motivert og egnet til å sone med elektronisk kontroll.

De som skal vurderes er domfelte under 23 år med dommer inntil 60 dager.

– Fotlenke er ikke en enkel soning

På kontoret til kriminalomsorg i frihet i Østfold har de siden oppstarten i mai satt fotlenke på 54 domfelte. Fotlenkesoning er ikke nødvendigvis en enkel løsning forteller Guttulsrød:

– De som har hatt fotlenkesoning opplever nok ikke at det er enkelt. De domfelte er på møter hos oss to ganger i uka. Vi kommer hjem til dem, vi oppsøker arbeidsplassen og vi har kontakt med den domfelte mange, mange ganger i uka.

–Det er ganske strevsomt og krevende å være på fotlenkesoning, men vi har inntrykk av at de aller fleste opplever det som en veldig all right form for soning, i stedet for å være i fengsel.

Bryter den dømte vilkårene for soning bærer det rett i fengsel.

Hovedregel er at voldsdømte ikke skal sone med fotlenke

Som hovedregel skal ikke personer dømt for volds- eller seksualforbrytelser innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Kriminalomsorgsdirektoratet skriver i sine retningslinjer at det kan gjøres unntak for unge lovbrytere.

  • Det skal i vurderingen legges særlig vekt på om domfelte er i en rehabiliteringssituasjon og om vedkommende er under utdanning.
  • Jo yngre domfelte er, desto større anledning er det til å gjøre unntak, særlig dersom domfelte er inntil 23 år.