NRK Meny
Normal

Underslo datterens konfirmasjonsgave

Fredrikstad tingrett har dømt en 45 år gammel far for underslag av 90.000 kroner som tilhørte hans datter, blant annet 18.000 kroner som datteren fikk til konfirmasjonen.

Fredrikstad tingrett

Fredrikstad tingrett har dømt en far for underslag av konfirmasjonsgaven til datteren.

Foto: Stephan Reis / NRK

Sommeren 2010 fikk mannen overført i overkant av 18.000 kroner fra sin tidligere samboer. Det var penger som deres felles datter hadde fått som gave til konfirmasjonen fra sin mors familie. Moren forklarte at hun overførte pengene til faren etter avtale, og at han igjen skulle sørge for at pengene ble overført til en særskilt, sperret konto i datterens navn.

Da faren første gang skulle forklare seg om pengene forklarte han at han ikke hadde sett noe til pengene, men i retten erkjente han at han hadde brukt dem opp. Forsvareren hevdet i retten at det var tvil om hva faren egentlig hadde visst om de pengene som kom inn på kontoen, men retten fatter ikke lit til at mannen ikke hadde undersøkt kontoen og forstått hvor pengene kom fra og hva det var.

Fikk penger fra overformynderiet

Datteren hadde også fått en erstatning, en sum som ble disponert av overformynderiet i kommunen. Sommeren 2010 stod det 72.000 kroner på denne kontoen. I slike saker er det slik at når summen er under 75.000 kroner, kan pengene overføres til foreldrene.

Faren søkte om overformynderiet om å få overført restsummen, og dette skjedde uten morens samtykke eller viten. Normalt skal det foreligge samtykke fra begge foreldrene før en slik overføring kan skje, og det er ikke klart hvorfor dette ikke ble etterspurt i dette tilfellet.

Fredrikstad tingrett har ikke tro på at dette bare skulle være et lån, for mannen varslet hverken datteren eller sin tidligere samboer om at han hadde fått overført pengene. Tvert imot brukte han dem opp i løpet av et par måneder. Han har heller ikke betalt – eller forsøkt å betale – pengene tilbake i løpet av de tre årene som har gått. Han har forklart at han hadde planer om å selge båt eller bil for å betale tilbake, men dette har ikke skjedd.

Datteren ønsket ikke anmelde faren

Fredrikstad tingrett fant mannen skyldig i to tilfeller av underslag, av samlet vel 90.000 kroner.

Datteren har ikke hatt ønske om å anmelde sin far, og har ikke hatt ønske om at han skulle straffes for forholdet.

Retten har uansett kommet fram til at mannen skal dømmes for to tilfeller av underslag og at det er på sin plass med en ubetinget fengselsstraff.

40 dager i fengsel

Fredrikstad tingrett mener faren har utnyttet et familiært tillitsforhold til egen fordel, på et tidspunkt datteren selv ikke lovlig kunne ta hånd om sin egen økonomi.

At saken har blitt gammel har sammenheng med tidspunktet for anmeldelsen, og ikke påtalemyndighetens saksbehandling.

Faren er dømt til fengsel i 40 dager, og han er dømt til å betale tilbake pengene både til datteren og overformynderiet. I tillegg må han betale 5000 kroner i saksomkostninger.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Kulturvernpris til Tyndelsrudtunet

  Eierne av Østfolds best bevarte gårdstun fra 1700- tallet Tyndelsrudtunet i Marker, er tildelt kulturvernprisen fra fortidsminneforeningen i Østfold. Tømmerlåve med halmtak, stabbur og to hovedbygninger er svært godt bevart. Og fortidsminneforeningen legger vekt på at
  det er svært spesielt at eierne på begge sider av gjerdet har vært interessert i å ta vare på det.

  Tyndelsrudtunet i Marker
  Foto: privat
 • Branntilløp i Eidsberg

  Nødetatene rykker ut til røykutvikling fra en adresse i Kløverveien i Eidsberg. Det viste seg at det var røykutvikling fra en lysbryter. Det er nå slokket, melder politiet på Twitter.