NRK Meny

Underslo 204.000 kroner fra kor

Moss tingrett har dømt en tillitvalgt i et sangkor til fengsel i 120 dager for underslag av 204.000 kroner. Underslaget ble gjort i forbindelse med en reise koret gjorde. Pengene som skulle dekke reisen ble tatt ut fra korets konto, men ble ikke benyttet til å dekke utgiftene til turen. Tingretten har bestemt at koret skal ha tilbakebetalt pengene sine innen to uker.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: