Underskudd for Halden

Økonomirapporten per juni viser at Halden kommune kan gå mot et underskudd på 45 millioner kroner i 2008.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

Økonomirapporten skal til behandling i formannskapet i Halden torsdag 4. september.

Tallmaterialet som rådmannen legger frem for formannskapet viser prognoser som peker i retning av at Halden kommune går mot et underskudd på 45 millioner kroner i 2008, hvis det ikke blir iverksatt korrigerende tiltak ut året, skriver Halden Dagblad.

Får ikke budsjettet i balanse

-Rådmannen har arbeidet med utredning, innføring og gjennomføring av tiltak for å tilpasse aktiviteten til de budsjettrammer kommunestyret har vedtatt.

En registrerer likevel at en ikke har fått de nødvendige vedtak i hovedutvalgene for å kunne gjennomføre et budsjett i balanse.

I tillegg har forhold som moms-refusjon, renter og lønnsoppgjør forverret situasjonen, skriver rådmannen i sine saksdokumenter i følge Halden Dagblad.

Underbalansen i kommunalavdelingen utgjør om lag 53 millioner kroner, mens merinntekter/mindreutgifter i fellesområdet utgjør om lag 8 millioner kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trusselsituasjon mot tjenestemann

    Politiet rykket i natt ut til en privat fest som hadde kommet ut av kontroll på Grålum i Sarpsborg. I følge politiet var det flere berusa personer på festen og slåssing som politiet måtte gripe inn i.

    En festdeltaker sitter nå i arrest etter nattens fest. Han skal ha truet polititjenestemenn og forsøkt seg på fysisk vold mot politiet

    Politi under oppdrag
    Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix