Ulykke på E6

Nødetatene er på vei til E6 ved Langkas ved svenskegrensa. Det er meldt om en trafikkulykke i nordgående felt av E6.