Ulven stopper ikke turfolk

Brannvokter Per Evensen i branntårnet på Linnekleppen noterer publikumsrekord til tross for ulven-utviklingen i Linnekleppen-reviret.

Skogbrannvokter Per Evensen på Linnekleppen

Skogbrannvokter Per Evensen på Linnekleppen.

Foto: Tomas Berger

Ulv

Ulv i Østfold.

Foto: Privat

Årets sesong blir den tiende på rad som Per Evensen tilbringer i tårnet 325 meter over havet, som brannvokter på Linnekleppen mellom Rakkestad og Marker i Østfold.

Han kan fortelle at det kommer flere turgåere nå enn før ulvereviret Linnekleppen-reviret ble en realitet.

Publikumsrekord

– I fjor hadde vi ny publikumsrekord. Da var det 3.500 besøkende ved branntårnet. Ulven i Linnekleppen-reviret tror ikke jeg stopper turfolk, sier Evensen til NRK.no.

Han tror dessuten at denne flokken - på tross av navnet den har fått - stort sett oppholder seg lenger sør og ikke så mye ved Linnekleppen.

– Jeg har vært der oppe flere ganger i vinter og jeg har ikke sett noen ulvespor det siste året.

Rovdyrforlik

Tirsdag starter forhandlignene om et nytt rovdyrforlik, blant annet om hvor mange ulv som skal jaktes på, og hvor mange som skal få leve, på Stortinget.

Det nye rovdyrforliket skal erstatte forliket fra 2004. Dette forliket har som mål både å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe, og fortsatt utnyttelse av utmarksbeite for sau.

Bestandsmålene for rovdyrene er fastsatt i form av antall årlige ungekull og bestandsmålene er oppnådd.

Miljøvernorganisasjonene mener forliket er helt utilstrekkelig for å sikre rovdyrene en plass i norsk fauna. Bondeorganisasjonene mener det gjør det umulig å drive med sau i utmarksområder.

Ulv i nærområdet

I Østfold har flere uttrykt sin redsel for ulven i nærområdet de siste årene.

Publikumstallene fra Linnekleppen viser imidertid at redsel for ulv ikke stanser folk fra å gå i skog og mark.