Ulovlig retur til Norge

En mann i 30-årene, bosatt i Litauen, er dømt til fengsel i et år og en måned, for ulovlig retur til Norge. Mannen ble utvist fra landet sommeren 2010, men i februar ble han tatt da han krysset grensen på Ørje. Dommen fra Heggen og Frøland tingrett omfatter også et innbrudd i en sportsbutikk i Telemark i 2009, der det blant annet ble stjålet våpen.