Uenige om Punkt Ø-avtalen

Styreleder i Punkt Ø, Ingjerd Schou, mener mossepolitikerne ikke har lov til å kutte i Punkt Ø-støtten.

Uenige om Punkt Ø

Ingjerd Schou og Tage Pettersen er uenige om avtalen om Punkt Ø.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Et stramt mossebudsjett slår hardt ned på Galleri F 15 som eies av Østfoldgalleriet Punkt Ø. Det borgerlige flertallet i Moss har foreslått å kutte støtten i neste års budsjett med en halv million kroner i året.

– Den funksjonsavtalen som er mellom Moss kommune, fylkeskommunen og staten tilsier at man har en forvarslingsfrist til å si opp avtalen. Man gjør ikke det med 14 dagers varsel, sier Ingjerd Schou.

Mener de har lovverket på sin side

– Rådmannen har bekreftet at det er muligheter å gjøre det. Vi mener avtalen regulerer en oppsigelse – dette er ingen oppsigelse, kontrer Høyre-ordfører i Moss, Tage Pettersen.

Punkt Øs økonomi er tuftet på en tilskuddsfordeling mellom Staten, Østfold fylkeskommune og Moss kommune. Kommunen bidrar med 20 prosent av den totale årlige offentlige støtten.

– Kuttet gir dramatiske konsekvenser i tilbudet. Det dreier seg om ansatte. Kommunen kan redusere sin andel, men de må da gå inn og si opp avtalen. Det må de da gjøre et par år før den nyttårsaften man velger å la budsjettet gjelde fra, sier styreleder Schou.

– Det er eiermøte i Punkt Ø om ti til tolv dager. Da får eierne sette seg ned og diskutere det. Styret i Punkt Ø må gjøre som eierne bestemmer. Jeg forholder meg til de andre eierne ikke til styrelederen før vi har hatt eiermøte, svarer Pettersen.

LES OGSÅ:

Kan gi ytterligere kutt

– Punkt Ø er avhengig av økonomisk forutsigbarhet. Byens politiske styre bør vite at dette kuttet gir dramatisk økonomisk nedgang og konsekvenser for Punkt Ø, sa Dag Aak Sveinar, direktør i Punkt Ø, etter at budsjettforslaget ble lagt frem.

Det kommunale kuttet på en halv million kroner kan føre til ytterligere kutt fra fylket og staten på 2,5 millioner kroner.

– Slik vi leser avtalen, så kan staten og fylkeskommunen redusere tilsvarende som oss, sier Pettersen.

Punkt Ø er hovedsatsingen i Østfold fylke i formidlingen av kunst. Galleri F15 og Bryggeriet i Moss, Med Momentum festivalene – Nordisk kunstfestival annethvert år er en del av Punkt Øs aktiviteter.

SE VIDEO: Striden om Punkt Ø

Video Strid om Punkt Ø

Strid om Punkt Ø