NRK Meny
Normal

UDI-direktøren støtter Listhaugs asylforslag

Flere kritikere mener Sylvi Listhaugs plan om å avgjøre asylsaker på bare tre uker er urealistisk. Nå får hun imidlertid støtte av UDI-direktøren.

UDI-direktør Frode Forfang

POSITIV: UDI-direktør Frode Forfang mener rettssikkerheten til asylsøkerne ikke står i fare selv om behandlingstiden av asylsøknadene skulle gå drastisk ned.

Foto: Munevver Yildiz

– Det kan være mulig å avgjøre opptil 80 prosent av sakene innen 21 dager, det vil si mens asylsøkeren oppholder seg på ankomstsenteret. Det er viktig å understreke at dette illustrerer et potensial, skriver UDI-direktør Frode Forfang i et blogginnlegg torsdag.

Tidligere denne uka fortalte Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at regjeringen ønsker en betydelig omlegging av behandlingen av asylsøknader.

Hun og resten av regjeringen vil samle alle nye asylsøkere på ankomstsenteret i et gammelt kjøpesenterlokale i Råde.

Der skal de bli værende i tre uker til søknaden er behandlet ferdig.

Denne prosessen kan i dag ta mange måneder og enkelte ganger flere år.

Ny måte å jobbe på

Sylvi Listhaug

NYTT FORSLAG: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug lanserte tidligere denne uka planer om en ny måte å behandle asylsøknader på. Forslaget har fått blandet mottakelse.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter at forslaget ble lansert, har både politiske motstandere, representanter for Politiets Fellesforbund og Norsk organisasjon for asylsøkere stilt spørsmål ved om det er realistisk å få til en rettferdig og god behandling av søknaden på såpass kort tid.

Forfang mener noe av nøkkelen til å lykkes er at politiet og UDI nå vil få muligheter til å jobbe betydelig tettere sammen enn de gjør i dag.

I dag jobber politiet først med dokumentkontroll, mens UDI kommer inn etterpå.

Nettopp dette er en del av planene til Listhaug ved det utvidede tilbudet i Råde.

Ankomstsenter Østfold

STORT: I dag bor det 28 asylsøkere på ankomstsenteret i Råde i Østfold. Her skal alle nyankomne etter planen komme og oppholde seg i tre uker.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Normalt vil politiets og UDIs samlede aktive arbeid med en asylsøknad ta 2–3 dager. Resten av tiden er passiv ventetid. Det er den uproduktive ventetiden vi skal få ned, ikke den tiden det faktisk blir arbeidet med saken, skriver Forfang.

UDI-direktøren vedgår at det neppe alltid vil være mulig å nå målet om at åtte av ti nye asylsøkere skal få sin søknad behandlet innen tre uker.

– Det er et ambisiøst mål å strekke seg etter. Eventuelle store svingninger i asylankomstene vil naturligvis påvirke dette. Det viktigste er likevel at det er et betydelig potensial for å behandle et stort antall saker mye raskere, skriver han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Maks 5 knop i Sarpsborg

    Sarpsborg kommune har innført en forskrift som begrenser farten nær holmer, skjær og land. På en avstand fra 150 meter er maksimalt tillatt hastighet 5 knop.

  • Lager kjølebokser til hjemlevering

    Kjølebokser til hjemlevering av mat testes nå ut hos 100 husstander i Moss. Gründere er i ferd med å etablere produksjon i Moss, målet er tilby markedet for hjemlevering av mat en løsning hvor varer kan leveres uten at folk er hjemme, skriver Dagens Næringsliv.