Tviler på at geiter fjerner måkebråk

Forrige gang Moss kommune prøvde å begrense måkebråket fra Geitholmen endte det med fugledød og politianmeldelse. Nå prøver de med nye, firbeinte kommuneansatte. Fåfengt, mener ornitologene.

Kommunens geiter på Geitholmen
Foto: Espen Torgersen / NRK

Naboene til Geitholmen har lenge vært lei av bråkete måker, og de har krevd tiltak for å få hettemåkene til å hekke andre steder.

Sommeren 2013 ble det satt opp nett på øya for å begrense bestanden, og få hettemåkene til å flytte hekkeplass. Resultatet var flere døde fugler, og en rasende ornitologforening , som anmeldte Moss kommune for brudd på Viltloven.

Nå prøver kommunen igjen, med en merkbart mindre direkte form for menneskelig inngripen. Tre geiter fra Våler er satt ut for å beite på Geitøya.

Pålagt å finne løsning

For en drøy uke siden påla et politisk utvalg Moss kommunen å løse problemene. Håpet er nå at geitene kan bli slutten på en krangel som har gått mellom Geitøyas naboer og ornitologene siden 2011.

Rune Aae

Sentralstyremedlem Rune Aae i Norsk ornitologisk forening har liten tro på at Geitholmens naboer blir kvitt måkeskrik med dette.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

– Vi er veldig fornøyd med at det nå settes ut geiter på Geitholmen. Vi har fått markert at vi har mange hensyn å ta i forhold til natur, fugleliv og mennesker, sier leder Sverre Alhaug Høstmark i utvalget for miljø, teknikk og samferdsel til Moss Avis .

– I dette tilfellet gikk avveiningen i menneskenes favør, fordi de ikke kan flytte fra måkeproblemet.

Skeptiske fuglevenner

Norsk ornitologisk forening har svært liten tro på prosjektet, sier sentralstyremedlem Rune Aae. De har allerede klaget på planene i brevs form til kommunen og fylkeskommunen.

Fugler på Geitholmen

Fuglevennene fikk kommunens forrige forsøk på å dempe måkeskrikingen i vrangstrupen, da det viste seg at nota som var satt opp ble en dødsfelle for fuglene.

Foto: Privat

– Her er det om å gjøre å lage mest mulig forstyrrelse for måkene for å få dem til å flytte et annet sted. Noe de trolig ikke vil gjøre, sier Aae.

– Hettemåker spiser jo ikke fisk, de spiser det vi kaster, mark og insekter. Jeg har ikke noe tro på at de blir kvitt måkeskrik med dette.

– Når naturen blir påtrengende, må man altså fjerne den. Jeg kan godt skjønne at det er noe påtrengende med fuglen, men det er i en kort periode. Jo mer menneskelig aktivitet der ute, jo mer forlenges hekkesesongen. Summa summarum blir det mer bråk og over lengre tid, vil jeg gjette på.