Tuneflua er forsinket, men den kommer ...

En sein vår har bidratt til at den forhatte tuneflua er blitt forsinket. Vi kan vente hovedinnrykket den siste uken i juni, en ukes tid seiere enn vanlig.

Tuneflua

Slik ser den ut, knotten som er til plage for folk spesielt i Sarpsborg og Skiptvet.

Foto: Universitetet i Oslo

Tunefluesesongen kommer i år også. Knotten er kjent for å ødelegge noen av de beste sommerkveldene, og gjør at folk i nedre del av Glomma, særlig i Skiptvet og deler av Sarpsborg, rett og slett må holde seg inne.

Åge Brabrand

Åge Brabrandt er forsker ved naturhistorisk museum og tuneflueekspert

Foto: Sjur Sætre / NRK

– Vanligvis kommer den den uka vi er inne i nå eller uka før St. Hans. I år tyder alt på at hovedmengden er noe forsinket, fordi vi har hatt en sein vårutvikling, og vårflommen har kommet relativt mye seinere i år enn tidligere år. Det sier Åge Brabrandt, forsker ved naturhistorisk museum og mangeårig tuneflueekspert.

Brabrandt forteller at mengden tuneflue har vært redusert de siste årene.

– Vi har gjort en del tiltak i klekkeområdet i Ågårdselva. Alt tyder på at mengden er redusert, men tuneflue blir det hvert år utover, det er helt klart, sier han.

Meldinger om observasjoner

Det har dukket opp facebook-meldinger i Sarpsborg om at tunefluesesongen er i gang.

– Det kan være tuneflue som klekker i andre områder enn i kjerneområdet i Ågårdselven. Nå har ikke jeg fått bekreftet at dette faktisk er tuneflue, sier forskeren.

Tuneflua er en art knott, men det er en god del andre arter som kan virke ganske irriterende, men som først og fremst går på bikkjer og husdyr. De kan være irriterende for oss mennesker også, fordi de flyr rundt hodene våre og skal sjekke om vi er en egnet vert eller ikke.

– Tuneflue er det også andre steder enn i Ågårdselva. I disse småvassdragene kan tuneflua få en raskere vårutvikling, forklarer Brabrandt.

Tuneflua trives godt her i Aagaardselva.

Ågårdselva er kjerneområdet til tuneflua.

Foto: Camilla Næss / NRK

Plager mange

– Du lar deg fascinere og kommer tilbake gang etter gang?

– Det er jo et insekt som plager veldig mange mennesker Det er variasjoner fra år til år. Vi var jo så heldige at vi klarte å lokalisere hvor eggene legges: Det er et relativt lite område hvor de ligger egg. Det er området ut av Vestvannet ned mot Sølvstufoss, på den sydlige bredden i elvekanten der. Det er vårflommen er det som gjør at de klekker.

– Trenger vi egentlig tuneflua?

– Det er mat for en rekke andre. Lakseunger spiser larver. Annen fisk i Ågårdselva og ikke minst for fugl spiser voksne insekter i lufta. Tuneflua er en viktig art for andre arter, sier Brabrandt.

Det er masseforekomsten som plager oss mennesker. Brabrandt mener den er menneskeskapt, og det er det vi må gjøre noe med, ikke å utrydde tuneflua.

Han har et tips om når vi kan vente årets flueplage:

– Jeg vil tro at hovedmengden kommer mellom St. Hans og månedsskiftet juni/juli, og da er det en ukes tid forsinket. Jeg tror toppen blir relativt moderat, avslutter Brabrandt.