Trygg sykkelparkering for pendlerne

Pendlere som er flinke og bruker sykkelen til stasjonen i Moss kan slippe å finne en ramponert sykkel når de kommer hjem etter endt arbeidsdag. I dag åpnet et nytt sykkelhotell på stasjonen.

Sykkelhotell åpnet i Moss

I morges ble et nytt sykkelhotell åpnet på Moss stasjon. Fra venstre Sefrid Jakobsen fra Jernbaneverket, leder i i Samferdsel-, miljø- og klimakomitéen i Østfold fylkeskommune Olav Ingebjørn Moe og ordfører i Moss Tage Pettersen.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Det nye sykkelhotellet på Moss stasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket, Moss og kommune og Østfold fylkeskommune.

Klokken ni i morges var det høytidelig åpning. Leder i Samferdsel-, miljø- og klimakomitéen i Østfold fylkeskommune Olav Ingebjørn Moe klippet snoren, assistert av stasjonsleder Sefrid Jakobsen i Jernbaneverket og ordfører Tage Pettersen i Moss.

Ønsker å doble sykkelbruken

– Vi har som målsetting å doble bruken av sykkel. En trygg og sikker sykkelparkering er et viktig tiltak for å oppnå denne målsettingen, sier Olav Ingebjørn Moe.

Sykkelhotell i Moss

Ordfører Tage Pettersen gleder seg over det nye sykkelhotellet på Moss stasjon.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Sykkelhotellet har plass til 96 sykler. Syklene parkeres i to høyder. Det er videoovervåket i tillegg til at vektere har tilsyn med det. De som vil benytte tilbudet må betale en avgift, og alt er administrert via mobiltelefon. Med mobiltelefonen betaler pendlerne for plass på sykkelhotellet og med mobilen får de døren til å åpne seg.

Østfold fylkeskommune dekker det vesentlige av kostnaden til bygging av anlegget, og Moss kommune har stått som byggherre. Jernbaneverket dekker kostnadene til abonnementsordning og overvåking, og vil ha ansvaret for å administrere sykkelhotellet.

Syklistene skal føle trygghet

– Dette vil bidra til at folk som setter fra sykkelen på stasjonen i Moss kan føle en trygghet for at den er der når de kommer tilbake. Det er veldig mange som sykler til stasjonen i Moss i dag og det er dessverre mange som har fått ramponert eller blitt frastjålet syklene sine, sier ordfører Tage Pettersen.

– Moss er en stor pendlerby?

– Det er det. Moss er en liten by geografisk, det betyr at det er ganske korte avstander. Sånn sett er det enkelt å sykle til stasjonen og vi ønsker at flest mulig skal benytte sykkelen i stedet for bilen når de skal til toget.

Østfold fylkeskommune er med på spleiselaget, og Olav Ingebjørn Moe forklarer engasjementet slik:

– Ja dette er en viktig markering. At vi får i gang sånne tiltak gjør bruk av sykkel attraktivt og sykkelparkering trygt.

Planer i Sarpsborg

Det finnes et lignende tiltak i Fredrikstad som er drevet i privat regi av Kirkens Bymisjon. Og det er planer om et tilsvarende tilbud også i Sarpsborg?

– I utviklingen av den nye intercityen og knutepunktene er det jo viktig at vi får på plass attraktive parkeringsmuligheter for sykkel. Det må vi ha på plass, skal vi får flyttet folk over fra bil til sykkel, sier Moe.

Sykkelhotell Moss stasjon

Prosjektleder Cecilie Kildahl i Moss kommune demonstrerer hvordan sykkelhotellet fungerer.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK