NRK Meny
Normal

Truet ulvemerkere med øks

Grunneier slo seg vrang, da Statens Naturoppsyn ville hente bedøvet ulv på tomta hans.

Statens Naturoppsyn sporer denne helgen ulvene i Linnekleppen-reviret for å radiomerke to av de voksne ulvene i flokken.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har over en periode planlagt å merke ulv i Linnekleppen-reviret i Østfold, ett av tre ulverevir hvor det ble påvist ungekull i fjor.

- Det er viktig for forvaltningen av arten at best mulig kunnskap foreligger om hvilket område de bruker, hvor mange valper de får, og hvordan skader og konflikter kan unngås, sier Jan Vilberg, rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn til nrk.no.

Les også:

Slo seg vrang

Under arbeidet som pågår, har en grunneier oppført seg truende overfor mannskapene, skriver smaalenene.no på nettet.

- Vi hadde bedøvd en ulv, og helikopteret kom for å plukke den opp. Da kom grunneier, og han viftet med en øks. Jeg så det da som riktig å tilkalle politiet, sier Jan Vilberg til nrk.no.

Han vil ikke spekulere i hva grunneiers motiv kan ha vært.

Smaalenene.no`s journalist Birgit Skogstad, som er på stedet forteller til egen avis at helikoptret kom tilbake uten ulv, ettersom en grunneier skal ha slått etter helikoptret med øks.

- Nå skal politiet være med Statens naturoppsyn ut for å vise fram at de har de nødvendige tillatelser til ferdselen i området, forklarer Skogstad til smaalene.no.

- Løste seg i minnelighet

Operasjonsleder Villy Meyer i Østfold politidistrikt, sier til nrk.no saken ser ut til å ha løst seg i fred og ro.

- Lensmannen ble koblet inn. Det skal ha vært telefonisk megling med den aktuelle grunneier, og forholdet vil ikke bli fulgt opp ytterligere fra vår side, sier Meyer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.