Havnesaken: Truer politisk flertall

Venstre og Senterpartiet i Halden mener Høyres håndtering av havnesaken er en belastning for posisjonspartiene. Halden-ordføreren irriterer seg over spørsmål stilt rundt havne-sakens håndtering.

Anne-Kari Holm

UFORSTÅELIG AV ERICHSEN. Anne Kari Holm (Sp) er sterkt kritisk til at Jan Erik Erichsen fremmet forslag om å vente med utbedringer av havna.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

I forrige uke vedtok kommunestyrets flertall mot stemmene fra Venstre, Senterpartiet og De Grønne, at det ikke skulle brukes 1,2 millioner kroner av havnekassens midler til utbedring av Halden havn. Flertallet mente det skal utredes mer rundt hva man får igjen for pengene.

Mølen-området tilhørte Halden kommune før det i 2010 ble overført til det helkommunalt eide eiendomsselskapet Halden Byutvikling as.

Men Mølen ble etter sterke innvendinger fra tomteselskapet og et politisk mindretall tilbakeført til kommunen i 2013, og havnevirksomhet er nå det primære for Mølen.

Når da Høyres Jan Erik Erichsen, som både er leder for det kommunale næringsutvalget og for Halden Byutvikling as, fremførte saken om å stoppe investringene på havna inntil videre i kommunestyret i forrige uke irriterer det Høyres samarbeidspartnere.

Senterpartiets gruppeleder Anne Kari Holm sier dette kan være "et takk for sist" og et forsøk på å dempe havneaktiviteten fra nettopp de politiske kreftene, som ikke mente kommunen var tjent med at Mølen-området ble tilbakeført til som havn.

- Jeg frykter at det kan være slike tanker som ligger bak, sier Holm.

Les også:

Kommunestyre Halden

SPREKKER POSISJONEN? Fire partier utgjør med støtte av De Grønne flertallet i Halden kommunestyre i årene 2011-2015. Nå er to av de fire misfornøyd med storebror i kvartetten.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

- Truer politisk flertall

Det er ikke første gang at det oppstår konflikt innad i partigrupperingen, som i dag utgjør det politiske flertallet i Halden.

Etter kommunestyrevalget i 2011 var det fem partier, som satte seg fore å styre byen i årene fram til og med september 2015. Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristlig Folkeparti og De Grønne overtok styringen av en kommune med svært anstrengt økonomi.

Underveis har De Grønne gått ut av samarbeidet, og nå føler Senterpartiet at havnesaken og andre saker er en belastning for samarbeidet med Høyre, og alvorlig for posisjonens samhold.

- Situasjonen er alvorlig, sier Anne Kari Holm.

Også Venstre reagerer på at kommunestyret landet på at man ikke skulle la havnevesenet bruke av egne penger til vedlikehold og utbedringer for kaianleggene, men gruppeleder Geir Helge Sandsmark er noe mer avdempet enn Sp i forhold til hva han mener havne-vedtaket betyr for videre politisk flertallssamarbeid.

- Ordføreren er genuint opptatt av næringsutvikling, og i det lyset er utsettelse av ISPS-utbedringene på havna litt underlig, sier Sandsmark til NRK.

Hvor alvorlig er havnesaken og eventuelle andre saker for posisjonens samhold, slik du vurderer det?

- Enkeltsaker skal ikke få for mye vekt i slike sammenhenger. Etter Høyres noe utforutsigbare adferd i siste kommunestyremøte forventer jeg en tydelig avklaring, sier han.

Les også:

Uheldig dobbeltrolle

Politikerne NRK har hatt kontakt med i sammenheng med avslaget om å bruke 1,2 millioner på utbedring av Halden havn sier flere av dem at de frykter at Jan Erik Eichsen har en uheldig dobbeltrolle både som leder av byutviklingsselskapet og leder av utvalget for næringsutvikling i Halden som politiker.

At Erichsen fremmet sitt forslag om å utsette havneutbedringer, betraktes av Venstre som et steg bort fra avtalen de fem partiene Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og De Grønne satte seg ned sammen etter kommunestyrevalget i 2011 og lagde seg en felles plattform rundt.

I avtalen inngått etter kommunestyrevalget i 2011 heter det blant annet:

"Arbeide for å sikre og utbedre farleden i Iddefjorden i nært samarbeid med norske og svenske myndigheter. Halden havn videreutvikles i tråd med næringslivets behov og økonomiske forutsetninger. Det etableres et eget havnestyre."

- Jeg registrerer at Jan-Erik Erichsen og deler av Høyre stadig oftere velger å se bort fra samarbeidsavtalen samt den enigheten som er nedfelt i vedtaket om tilbakeføring av Mølen, sier Venstres Geir Helge Sandsmark til NRK.

I Senterpartieter er man enda krassere i forhold til at Erichsen fremmet sitt forslag som fikk flertall, og resulterte i at man inntil videre velger å avstå fra utbedringer på Halden havn.

- Som leder for Hovedutvalget for næring og eiendom i Halden er det uforståelig at Jan Erik Erichsen stemmer ned saker som næringslivet er opptatt av, sier Anne Kari Holm

Les også:

Jan-Erik Erichsen

HAR IKKE FÅTT KLAGER. Jan Erik Erichsen sier han ikke har hørt noe fra Venstre og Senterpartiet.

Foto: Privat

- Ingen har sagt noe til meg

Det er Høyres Jan Erik Erichsen, som får brorparten av skytset fra Venstre og Senterpartiet. Selv har Erichsen ikke hørt noe fra de to partiene.

- La meg innledningsvis få nevne at jeg ikke har fått noen henvendelser fra hverken Venstre eller Senterpartiet om at de skulle være skeptisk til mine roller i Halden-politikken.

Etter hans mening er kombinasjonen av oppgavene som leder for Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendom (HNE) og styreleder for Halden Byutvikling AS (HBU) rimelig uproblematisk.

- Primært har jobben i HBU vært å selge tomteområdene Tyska og Hollenderen. På mange måter er den jobben gjort, nå gjelder det å påse at salgskontraktens krav innfris fra kjøper og selger. Fokus fremover vil bli å fortsette arbeidet med næringspolitiske forhold, sier han til NRK.

Det hevdes også at torsdagens vedtak, som på flere hold oppfattes som en trussel mot mer virksomhet på havna og "et takk for sist" fra de som har agitert for utbygging på Mølen.

Har du noen kommentar til dette?

- Jeg, og sikkert hele Halden Høyre - er meget opptatt av å sørge for at de virksomhetene som har behov for havnetjenester skal finne disse i Halden. Vi støtter helhjertet opp om Saugbrugs, Nexans, Havass med flere i deres gode innsats i kommunen vår, sier Erichsen til NRK.

Les også:- Vil ha meg frabedt insinuasjoner

Ordfører Thor Edquist (H)

NEKTER Å BESVARE SPØRSMÅL. Ordfører Thor Edquist (H) liker ikke spørsmål reist rundt håndtering av havnesaken.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Høyre-ordfører Thor Edquist, som selv har forsvart havna og tydlig gitt uttrykk for at næringslivets skal få havnefasilitetene tilrettelagt, misliker spørsmålene som er reist i forbindelse med partikollega Jan Erik Erichsens roller og Høyres håndtering.

Edquist avviser at det var et "takk for sist-vedtak" i kommunestyret knyttet til havna sist torsdag.

- I denne bolken er det flere spørsmål som jeg synes er upassende, og som jeg velger å ikke besvare, sier Thor Edquist til NRK.

Fra politikere i Halden pekes det nå på at vedtaket i kommunestyret sist torsdag er et "takk for sist" fra Halden byutviklingskomiteen leder, Høyres Jan Erik Erichsen, fordi Mølen måtte gis tilbake til kommunen, og at kommunestyrets flertallessvedtak i forrige uke handler mer om å bygge ned havneaktiviteten, så det blir plass til boliger og næringsbygg på Mølen.

Hva tenker du om slike påstander?

- Det er ingen i dagens posisjon som driver med "takk for sist politikk", og insinuasjoner om det vil jeg ha meg frabedt. Vi bruker masse tid og energi på å finne de beste løsningene for Halden og best mulig utnyttelse av våre felles verdier, sier Edquist.

Politikere NRK har hatt kontakt med, mener lederen av byutviklingsselskapet - som også har næringsutvikling i Halden som politikeroppgave, ikke gjør jobben sin og at han ser ut til å mangle nødvendig kompetanse.

- Slike spørsmål eller påstander ser jeg ingen grunn til å besvare, sier Thor Edquist til NRK.

Det hevdes nå at ved å skape vansker for næringslivet på Ytre Mølen, slik Havass-lederer peker på der han sier at han kan komme til å måtte takke nei til å ta i mot tømmer for eksport over Halden havn, så vil kundene kunne forsvinne og havna kan jo dermed bli lagt ned.

Vil du fortsatt hevde at vedtaket sist torsdag er i tråd med dine tidligere uttalelser om å legge til rette Mølen for næringslivet?

- Det er ingen som vil lage problemer for noen som helst. Vi jobber for de beste løsningene for Halden og for best mulig utnyttelse av våre felles ressurser. Ingenting annet. Jeg har hatt langt møte og befaring med daglig leder i HavAss for å finne de beste løsningene for fremtiden, sier Thor Edquist.

Tomteområder i Halden

BØR AVVIKLE TOMTESELSKAP. Venstre mener Halden Byutvikling as ikke lenger har noen berettigelse.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Bør legge ned eiendomsselskapet

Venstre i Halden irriterte seg kraftig over det de mente var trenering fra Halden Byutvikling as, da Mølen skulle ut av selskapets portefølje og tilbake til kommunen som havn i 2013.

Den gang sa Venstres Geir Helge Sandsmark at han mente selskapet ikke hadde noen berettigelse, og at det burde legges ned.

I ettertid har selskapet solgt eiendommene Tyska og Hollenderen, der det foreligger planer om en ny bydel.

Nå gjentar Sandsmark uttalelsen om å legge ned HBU i bakkant av Jan Erik Erichsens forslag i kommunestyret torsdag i forrige uke om at havnevesenet ikke skal få bruke egne penger til utbedring på nåværende tidspunkt.

- Halden Byutvikling as skulle vært lagt ned i 2012, men ble videreført blant annet for å gi jobb til da avgått rådmann. Nå da eiendommene er solgt er dette selskapet overflødig, sier Geir Helge Sandsmark til NRK.