Tror det offentlige sparer på mer oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Kommunen betalte et eksternt firma for å gi sosialhjelpsmottakere oppfølging flere timer om dagen. Det har de spart penger på.

Erik Unaas, orfører i Eidsberg

FORNØYD: Eidsberg-ordfører Erik Unaas er fornøyd med resultatene etter et knapt år med ekstra satsing på unge sosialhjelpsmottakere.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Dette er en av de beste investeringene vi har gjort på lenge, sier Eidsberg-ordfører Erik Unaas.

Fra 1. januar i år er det krav om at sosialhjelpsmottakere under 30 år må i aktivitet for at de skal få utbetalt penger. Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til at NAV skal kunne gi ekstra tett oppfølging til denne gruppen.

En av kommunene som allerede har testet dette, og kanskje gått enda lenger enn staten ber om, er Eidsberg i Østfold.

I mars i fjor ga kommunestyret 500.000 kroner for at NAV skulle kunne få hjelp av et eksternt firma til en tett oppfølging av denne gruppen.

Det har gitt resultater.

Halvparten til jobb eller studier

Rita Sletner

GODE RESULTATER: NAV-sjef Rita Sletner i Eidsberg mener effekten av

Foto: Anders Brekke / NRK

Ifølge NAV-leder Rita Sletner i kommunen har 34 personer vært omfattet av kravet om å være i aktivitet mellom klokken 9 og 15 i ukedagene.

13 av disse har fått jobb, mens fire er over på skolebenken. 10 har blitt flyttet over til andre ytelser hos NAV, mens resten av ulike grunner aldri dukket opp på aktivitetstilbudet. Dermed får de heller ikke lenger sosialhjelp.

Dette er tall Sletner er svært godt fornøyd med.

– Å holde folk på sosialhjelp er å holde folk i fattigdom. Så det å sette inn alt trykk på å få folk i jobb, er å gi folk et liv, sier Sletner.

Liten endring

Eidsberg er langt fra den første kommunen som har satset ekstra på denne gruppa sosialhjelpsmottakere, men på landsbasis har det hjulpet lite.

Tall fra SSB tyder på at det i 2015 var 47.000 sosialhjelpsmottakere under 30 år i landet. Det er omtrent det samme nivået som for 15 år siden før NAV-reformen ble satt i gang. Etter at det en periode gikk noe ned, har tallet steget igjen de siste årene.

Sletner mener tiden nå er moden for å jobbe annerledes.

– Vi ønsker ikke å utbetale tom sosialhjelp. Tidligere har sosialhjelpsmottakerne kanskje snakket med en veileder en gang i måneden. Men kanskje noen trenger veldig tett oppfølging som vi ikke har hatt mulighet til å gi tidligere, sier Sletner.

– Gir gevinst

Eidsberg kommune får 135.000 av den statlige potten på 60 millioner til å gi denne gruppa ekstra oppfølgingen. Likevel vil de kommunale politikerne fortsette å betale en halv million kroner også i år for å fortsette prosjektet.

Ordfører Unaas er overbevist om at det er fornuftig.

– Det er godt samfunnsøkonomisk regnskap for alle. Det gir kommunen en gevinst, men også den enkelte arbeidstakeren. Samlet sett blir det veldig bra, sier Unaas.