Trøgstad bryter avtale

Et enstemmig kommunestyre i Trøgstad gikk i går inn for å bryte utbyggingsavtalen med firmaet «KonseptPluss». Avtalen gikk ut på å bygge tolv omsorgsboliger og et servicesenter på Skjønhaug. Den opprinnelige avtalen var verdt mellom 20 og 30 millioner kroner, men nå var den økt til over 80 millioner kroner. – Risikoen for kommunen ble for stor, sier ordfører Ole André Myhrvold.