– Må få lønn på nivå med ingeniører

Likelønn er løsningen for å få flere barnehagelærere, mener May Hansen i Sv. Østfold er det eneste fylket der antall barnehagelærere ikke går ned.

Flest vil bli førskolelærere i Østfold

Sandra Sundwall er blant de som vil ta barnehagelærerutdanning i Østfold. I resten av landet synker tallet på søkere.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Nasjonalt har søknadene til førskoleutdanningen gått ned med 18 prosent. Det er trist, særlig fordi vi har en nasjonal kampanje på gang i forholdt til å ha fokus på barnehage og barnehageutdanning, forteller studieleder for førskoleutdanningen ved Høgskolen i Østfold, Marianne Hatlem.

Stor mangel

Men i Østfold strømmer studentene til førskoleutdanningen.

Ill.foto

Høgskolen i Østfold opplever en økning i studenter vil utdanne seg til førskolelærere.

Foto: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

– I Østfold har vi ikke hatt den nedgangen, noe som er veldig gledelig. I fjor hadde vi en økning på 20 prosent, og den er nesten like stor i år.

– Det er veldig gledelig særlig siden det er stor mangel på barnehagelærere nasjonalt, sier Hatlem.

Det mangler 6.000 førskolelærere i landet, og til tross for flere kampanjer fra myndighetene uteblir søknadene til førskoleutdanningen. Det synes Hatlem er trist.

– Det er et stort behov for at mange tar den utdanningen, sier hun.

Men mens resten av landet sliter, kan Høgskolen i Østfold skilte med en økning på 20 prosent, viser årets søkertall. Studielederen håper det er fordi de har et godt tilbud.

– Det kan også hende det har noe med utdanningsnivå og jobbmulighetene finnes i nærheten. Blant annet Oslo-området har stort behov for førskolelærere og barnehagelærere. I tillegg håper vi at vi gjør noe godt og riktig, sier Hatlem.

Vil ha ingeniørlønn

May Hansen, Østfold Sv

May Hansen, tidl. stortingsrepresentant (Sv)

Foto: Christin Olsen / NRK

– Når vi mangler barnehagelærere, så har vi ikke kommet i mål. Jeg mener at vi har er problem, fordi vi har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. Og der kvinneandelen er høy, er lønna lav, sier May Hansen i Østfold Sv.

Hun mener likelønn er løsningen for å få flere til å velge utdanning som barnehagelærer.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant Høyre

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant (H).

Foto: Christin Olsen / NRK

– Vi må ha et likelønnsløft og barnehagelærere må få lønn på lik linje med ingeniører. De har like lang utdanning, sier Hansen.

Kampanjen for å få førskolelærerne tilbake i barnehagen er allerede i gang. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) støtter kampanjene, og mener de må fokusere på arbeidsmiljøet.

– Høyre vil sørge for at de får en attraktiv arbeidsplass. Det betyr et massivt kompetanseløft for assistentene, og det betyr mer videre- og etterutdanning for de som allerede er barnehagelærere, sier Schou.

Studielederen ved Høgskolen i Østfold tror navnebyttet fra førskolelærer til barnehagelærer kan ha noe av skylda for de lave søkertallene. Se video:

Færre ønsker å ta førskoleutdanning i Norge, bortsett fra i Østfold. For mens søkningen går drastisk ned ellers i landet, kan Høgskolen i Østfold skilte med en kraftig økning i antall studenter.