Tre kommuner kan få togparkering

Bane NOR planlegger et nytt anlegg for togparkering i Mosseregionen. Nå anbefaler de at kun fire alternativer til plassering utredes videre.

Dette er Kambo i Moss, Gon i Rygge kommune, og Grimstadtoppen og Kjellerødåsen i Råde kommune.
Når nytt dobbeltspor mellom Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, skal det kjøre flere tog mellom Oslo og Moss. Da trengs det flere plasser for å parkere togene når de ikke er i trafikk

Jernbane, tog, Østfoldbanen
Foto: Håvard Wien / NRK