Trakk høgskolen for retten - tapte

Saksøkte Høgskolen i Østfold, men tapte og må betale saksomkostninger på 70.000 kroner.

Fredrikstad tingrett

Den tidligere studenten tapte saken i Fredrikstad tingrett.

Foto: Stephan Reis / NRK

Mannen var sykepleiestudent ved Høgskolen i Østfold da han hadde praksisperiode ved sykehuset i Halden fra september til november 2003.

Praksisen ble imidlertid ikke godkjent av faglige grunner, og dermed måtte mannen avbryte studiene.

Han søkte høgskolen, men har nå tapt i Fredrikstad tingrett.

Høgskolen ble frifunnet, og mannen ble idømt saksomkostninger på 70.080 kroner.