NRK Meny
Normal

Trafikken over Norges grenser øker

Det årlige antallet personbilpasseringer har økt med én million kjøretøy på fem år.

Vindvarsel på ny Svinesundsbru

I snitt passerer rundt 10.000 personbiler Svinesundsbrua daglig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kontrollsjef Wenche Fredriksen ved grensekontrollen Svinesund/Fredrikstad

Kontrollsjef Wenche Fredriksen ved grensekontrollen Svinesund.

Foto: Morten F. Holm, Holm, Morten

Økningen gjelder privatbiler. Den grensekryssende ferje-, tog- og busstrafikken er svakt økende, mens trailertrafikken har holdt seg stabil med om lag en million trailere per år over Norges grense.

Hver dag passerer det i snitt 10.000 biler over Svinesund, som ifølge kontorsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen, byr på flere utfordringer for tollerne.

– Det er klart det blir en utfordring å pukke ut de bilene vi ønsker å plukke ut som smugler varer til Norge, sier Fredriksen til NRK.no.

LES OGSÅ:

Mesteparten av gods kommer sjøveien

Båt under Svinesundsbruene

Gods kommer fortsatt sjøveien. Her passerer et fartøy Svinesundsbrua.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Vi har en tilstedeværelse som gjør at vi klarer å snakke med flere av de som passerer grensen. Det er gjennom samtale og muligheten til å kikke i bilene som gjør at vi er så treffsikre, hevder Fredriksen.

Senest i går ble to polske statsborgere tatt med over 17.000 sigaretter og over 80 liter brennevin i bilen da de passerte Svinesund.

Men det er ikke bare personbiltrafikken som øker – også godsmengden til Norge økte i fjor. Mesteparten av godset til Norge transporteres sjøveien.

I fjor gjaldt dette 24,9 millioner tonn av en total mengde på 33,2 millioner tonn gods.

Trailere transporterte 7,2 millioner tonn og på fergene kom det 1,1 millioner tonn gods til Norge i fjor. Tollerne håndterte i overkant av seks millioner deklarasjoner i løpet av 2011, hvorav cirka 75 prosent er innførselsdeklarasjoner.

Unikt tollsamarbeid

– Tollernes utfordring er å stoppe smugling og avdekke varer som ikke er korrekt deklarert, uten å hindre den legale vareførselen. I samarbeid med andre lands tollmyndigheter møter vi trafikkøkningen med bedre etterretning og analyser, forbedrede metoder og kontrollutvelgelse og nye teknologiske hjelpemidler, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse til Tollvesenets nettsider.

Grensetollsamarbeidet mellom Norge og Sverige og Norge og Finland innebærer at reisende og varetransporten til Norge bare behøver å forholde seg til den norske grensestasjonen, mens transport ut av Norge forholder seg til finsk eller svensk toll.

Flere steder langs grensen er det bare én tollstasjon med felles nordisk bemanning, noe som er helt unikt på verdensbasis.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flere skadet i ulykke

    En person er sendt til Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg etter en front mot front-ulykke mellom to biler på riksvei 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tre andre personer er sendt til legevakt for sjekk. Ifølge politiet har den ene bilen kommet over i motsatt kjørefelt.

  • En person til sykehus etter ulykke

    En person er sendt til Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg etter en frontkollisjon med to personbiler på riksvei 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tre andre personer er sendt til legevakt for sjekk. Ifølge politiet har den ene bilen kommet over i motsatt kjørefelt.