– Bare å ta av seg hatten

Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri mener at andre bedrifter har mye å lære av Borregård. Bedriften leverte nylig sitt beste kvartalsresultatet noensinne.

Borregaard illustrasjonsbilde forskning

Utvikling av nye produkter har vært avgjørende for at Borregaard leverer gode resultater.

Foto: Borregaard

Borregaard har gjort det bra i en lengre periode. Det fortsetter i andre kvartal i år.

– En viktig forklaring er at vi har stadig mer spesialiserte produkter som selger godt, sier kommunikasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø i Borregaard.

Borregaard er kjent for å utvikle avanserte produkter av tømmerstokken. Et viktig produkt er bindemiddelet lignin som blir til kjemikalier i landbruket, der Borregaard er verdensledende. Et annet er spesialcellulose til bygningsindustrien, som bindemiddel til betong og maling. I tillegg produserer Borregaard finkjemi til den farmasøytisk industri.

Bransjeforeningen Norsk Industri mener Sarpsborg-bedriften viser vei som en moderne industribedrift.

Biorefinery Demo, Borregaard

Et av de nyere byggene med bioraffineri på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg.

Foto: Martin Lersch

– Borregaard er stappfull av dyktige folk. Andre bedrifter har mye å lære av måten de jobber på, med en stor forskningsvirksomhet, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri.

Et aksjeeventyr

På fem år har verdien av Borregaardaksjen blitt femdoblet, fra å koste under 20 kroner til i dag å ligge på over 100 kroner.

Likevel tapte aksjen seg noe i dag, tross tidenes beste resultat. Aksjeanalytiker i ABG Sundal Collier, Martin Melby, sier det skyldes kronekursen.

– Den norske krona har styrket seg, og for en eksportbedrift som Borregaard er det negativt, sier Melby.

Borregaard selger nesten alle sine produkter i dollar eller euro. På sikt har derfor en svak krone vært bra for bedriften.

Produserer for fullt

Borregaard har over 1000 ansatte i 16 land, med 750 av dem i Sarpsborg. Bedriften ekspanderer ikke så mye, men fokuserer på å øke verdien av det de lager.

Dag Arthur Aasbø

Borregaard er gode på å utnytte verdien av tømmerstokken, sier kommunkasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø.

Foto: Borregaard

– Vi går for full maskin hele tiden. Vi kan ikke produsere så mye mer, men sørge for at det som lages blir så mye verd som mulig. Det handler om enda mer spesialisering gjennom forskning og utvikling av nye produkter, sier Dag Arthur Aasbø.

Han ser at det særlig på ligninområdet er stor konkurranse og vil bli mer krevende i tiden som kommer.

– Men samlet sett vil 2017 bli et godt år for Borregaard.