Tømmerås Lyshagen refser Sarpsborg Arbeiderparti

Sofie Tømmerås Lyshagen har lenge følt seg dårlig behandlet i Sarpsborg Arbeiderparti. Onsdag hadde hun fått nok. Hun meldte seg ut av partiet.

Sofie Tømmerås Lyshagen

Sofie Tømmerås Lyshagen føler seg dårlig behandlet av partiet.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Det er ikke noe rom for saklige diskusjoner og å ha egne meninger. Jeg syns det tidvis er dårlig menneskebehandling, mye hersketeknikk og ikke minst maktmisbruk.

Det var uenigheter om hvor jernbanetraseen og dobbeltsporet bør gå som fikkTømmerås Lyshagen til å melde seg ut av partiet. Hun følte at det ikke var rom for uenighet innad i partiet.

– Arbeiderpartiet er mitt parti. Jeg er enig i ideologien og partisakene, men jernbanesaken var dråpen som gjorde begeret fullt. Jeg måtte sette ned foten, for jeg kan ikke jobbe under den kulturen som har oppstått i ledelsen, sier hun.

Tømmerås Lyshaug føler det ikke er rom for uenighet i partimåtene, og det reagerer hun på.

– I møter føler jeg ofte man blir kneblet, og at man skal være et samlet og enig parti til enhver tid. Det er jeg ikke enig i at vi bør være.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Ordfører for Sarpsborg Arbeiderpart, Sindre Martinsen-Evje kjenner seg ikke igjen i kritikken, men sier at de vil se på saken.

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg

Sindre Martinsen-Evje kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Foto: Stian Pedersen / NRK

– Det er noe vi må ta på alvor, og derfor vil vi ha en samtale med Sofie for å høre om det er noe vi må se nærmere på.

Ønsker dialog

Martinsen-Evje sier det er spesielle vedtekter fra Arbeiderpartiet sentralt om hvordan det skal stemmes når flertallet har besluttet noe.

– Men samtidig ønsker jeg å si at det er opp til hver enkelt representant hvordan de stemmer, for her er man jo også individuelt valgt.

På tross av å ha følt seg dårlig behandlet, ønsker Tømmerås Lyshagen å gå i dialog med Martinsen-Evje.

– Jeg er i god dialog med ordføreren, og jeg satser på at det blir en vekker i partiet. Forhåpentligvis er dette starten på en ny, god kultur i partiet, slik at jeg kan komme tilbake.