Tollsamarbeid på grensen er 50 år

Grensetollsamarbeidet mellom Norge og Sverige er unikt på verdensbasis. Store mengder narkotika og alkohol blir beslaglagt.

Norsk og svensk toll

Det er sju norske og fem svenske tollstasjoner langs riksgrensen mellom de to landene i dag.

Foto: Rainer Prang / NRK

Avtalen om grensetollsamarbeid mellom Norge og Sverige ble inngått 28. oktober 1959, og den er fortsatt unik på verdensbasis.

Videreført gjennom avtale med EU

Avtalen omfattet i 1959 18 norske og 21 svenske tollstasjoner.

I dag er det sju norske og fem svenske tollstasjoner langs den 1643 kilometer grensa fra Svinesund til Bjørnfjell.

Den opprinnelige avtalen om grensetollsamarbeid mellom Norge og Sverige er videreført gjennom en avtale med EU i 1997.

Mange tollbeslag

Tollsamarbeidet fører blant annet til effektiv grensekontroll.

Beslagene ved de svensk-norske grensetollstedene i perioden 1. januar 2008 til 18. oktober 2009 var som følger:

Beslag

Amfetamin

270,4 kilo

Cannabis

686 kilo

Heroin

95,8 kilo

Khat

9,9 tonn

Kokain

63,6 kilo

Brennevin/sprit

34.500 liter

Vin

63.000 liter

Øl

330.000 liter

Kjøttvarer

48.000 kilo

Sigaretter

6,5 millioner sigaretter

Valuta

10 millioner kroner

Khat tatt på Svinesund

Mange tollbeslag blir gjort på grensen. Fra 1. januar i fjor til 18. oktober i år ble 9,9 tonn khat beslaglagt.

Foto: Tollvesenet

Besparende samarbeid

Grensetollsamarbeidet gjør at næringslivet forholder seg til en tollstasjon ved grensepasseringen og får utført både svenske og norske tollmessige gjøremål på ett sted.

På denne måten sparer næringslivet tid, og tollmyndighetene sparer ressurser.

Slik blir det mer lønnsom drift både for næringslivet og tollmyndighetene.

Trafikantene sparer også tid gjennom samarbeidet ved at de bare kan bli utsatt for tollkontroll en gang hver vei i forbindelse med grensepasseringen.

Kontroll av firmabiler på Svinesund

Grensetollsamarbeidet virker besparende både for tollmyndighetene og næringslivet. Bildet er fra tollstasjonen på Svinesund.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Arbeider for hverandre

Tall fra 2006 viser at det ble behandlet 185.000 import- og eksportsaker og transitteringer i Sverige for norsk regning.

Tilsvarende ble det behandlet 191.500 import- og eksportsaker og transitteringer i Norge for svensk regning.

Stor trafikk over grensen

Det ventes at 7,4 millioner kjøretøyer trafikkerer grensen mellom Norge og Sverige i 2009 og at trafikken i Tollregion Midt-Norge utgjør 800 000 av disse kjøretøyene.

Via Svinesund, som er den største grenseovergangen til lands mellom Norge og Sverige, passerer det 10.000 personbiler og mer enn 1.000 trailere i døgnet.

I tillegg kommer det 12.000 busser årlig i Tollregion Øst-Norge og 3.000 busser årlig i Tollregion Midt-Norge, og da er ikke antallet turbusser tatt med.

Svinesundbruene

Svinesund er den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige.

Foto: Rainer Prang / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: