Tollere og kystvakt på jakt etter smuglere

Ikke alle tenker på at de kan bli stoppet av tollere i Hvalerskjærgården. Lørdag ettermiddag og kveld samarbeidet Tollvesenet og Kystvakten om kontroll på sjøen.

Tollvesenet på patrulje i Hvalerskjærgården

Også i Hvalerskjærgården risikerer du å bli stanset av Tollvesenet på rutinekontroll.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Vi ser etter alt, og spesielt narkotika og organisert smugling av varer som alkohol. Samtidig håper vi at slike kontroller har en preventiv virkning. Det vil alltid være en risiko for å bli stanset på sjøen, på samme måte som på landeveien, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved Svinesund Tollsted.

Hun tror en del ikke forventer å treffe på tollere ute i skjærgården.

Ingen grønn sone på sjøen

Blir du stoppet på sjøen og har med deg mer enn lovlig kvote, får du anledning til å gjøre opp for deg der og da. Kjører du på grønn sone på landeveien har du sagt at du ikke har varer å fortolle.

– På vannet er det jo ingen rød og grønn sone. Der gir vi folk en mulighet til å deklarere varene når de blir stoppet. Dersom man gjør dette og det stemmer, får de lov å fortolle det de har over kvoten, forklarer Fredriksen.

– Hva ser dere etter?

– Vi ser etter om noen har handlet mer enn de har lov til eller om de har med ulovlige varer.

Hun forteller at de er veldig oppmerksomme på at noen kan prøve på å smugle narkotika sjøveien.

Bidrar til mer effektiv kontroll

Tollvesenet har et nært samarbeid med Kystvakten om grensekontrollen på sjøen. Flere ganger i løpet av sesongen patruljerer de to etatene sammen i skjærgården.

Lørdag deltok KV «Nornen» sammen med Tollvesenets patruljebåt.

Skipssjef Walther Ahlgreen på KV Nornen

Skipssjef Walther Ahlgreen på KV Nornen speider etter båttrafikk.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Vi stiller med våre ressurser. Det er lettbåter og personell. Og så er skipet her en plattform for hvile og bespisning, sier skipssjef Walther Ahlgreen på KV Nornen.

Kystvaktskipet er vesentlig større enn Tollvesenets fartøy, og det gir mulighet for mer effektiv kontroll.

– Vi sitter høyt oppe og har god oversikt. Vi får bedre oversikt over trafikken fra Sverige her, sier Ahlgreen.

Samarbeidet mellom Tollvesenet og Kystvakten betyr mer effektive kontroller.

– Vi kan få ut flere lettbåter og vi har da tollbetjenter om bord i våre båter, sier Ahlgreen.

Siden kystvaktskipet er større, takler det grovere sjø og ligger gjerne lenger ut i skjærgården.

KV Nornen

Kystvakten samarbeider med Tollvesenet om kontrollen. KV Nornen tar seg av ytre del av skjærgården.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK