Mistet sansene etter rutineoperasjon

Ingen vet hvor mange nordmenn som mangler smaks- eller luktesans. For Øyvind Larsen endte en rutineoperasjon med at han mistet begge to.

Øyvind Larsen lukter på beholder

LUKTER INGENTING: Øyvind Larsen mistet luktesansen etter en operasjon på Sykehuset Østfold.

Foto: Jonas Borge Svendsen/NRK

– Jeg spiser og drikker nærmest på minne. Det er ingenting som lukter og ingenting som smaker noe, det er veldig tråkig.

Det er to år siden ble Øyvind Larsen ble undersøkt på sykehus for plager med søvnapné. Han undersøkte muligheten for å få tannskinne, men endte opp med å fjerne mandlene.

– Undersøkelsen tok en annen vei enn jeg hadde sett for meg. Hadde jeg visst hva utfallet ble, ville jeg aldri lagt meg på operasjonsbordet, sier han.

Etter operasjonen hadde Larsen store smerter. Etter hvert kom matlysten, men uten lukt og smak.

Sykehuset sa problemet var uvanlig, men visste ikke hvordan han kunne få tilbake sansene.

– Noen blir suicidale

Hver fjerde nordmenn over 60 år mistet luktesansen, ifølge Helsedirektoratet. Men det finnes ingen oversikt over hvor mange som mangler lukt- og smakssansen.

Hodeskader, hiv, soppinfeksjoner og kirurgiske inngrep er blant årsakene.

– Fraværet av luktesans er veldig ubehagelig. De blir deprimerte og noen så deprimerte at de blir suicidale, sier postdoktor Bano Singh ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Universitetet er ett av to steder i landet hvor det er mulig for pasienter å få behandling og trene opp luktesansen.

– Luktesansen er koblet sammen med det limbisike systemet i hjernen som bearbeider minner, hukommelse og emosjoner. Når vi lukter noe godt får vi gode minner og opplevelser. Når vi lukter noe vondt får vi vonde opplevelser. Pasientene som mister evnen til å lukte mister denne viktige dimensjonen ved å leve.

Trener opp luktesansen

Øyvind Larsen fikk først lite hjelp av Sykehuset Østfold, men kom tilfeldigvis over tilbudet ved Universitetet i Oslo.

Beholdere med duft

MÅ TRENE: Øyvind må lukte på forskjellige dufter to ganger om dagen i et forsøk på å trene opp luktesansen.

Foto: Jonas Borge Svendsen/NRK

– Der har jeg gjort flere smaks- og luktetester. De har kommet med forslag til hvordan man kan trene opp luktesansen, sier han.

To ganger hver dag finner han frem små beholdere med eteriske oljer. De holder han under nesa og prøver å lukte de forskjellige ingrediensene.

– Jeg kan ikke gi opp. Dette er såpass viktig for både velvære og ikke minst sikkerhet. Hvis det begynner å brenne vil jeg ikke kunne kjenne røyklukten, sier han.

Informerer ikke om sjeldne komplikasjoner

Sykehuset Østfold opplyser til NRK at de informerer pasienter om de vanligste formene for komplikasjoner ved operasjoner, som blødning, smerter og infeksjoner, men ikke om veldig sjeldne komplikasjoner.

– Vi må ta hans ord på at oppfølgingen fra sykehuset har vært dårlig. Vi har avtalt at han skal få komme tilbake og få en sjekk av luktesansen, sier Eirik Mathisen, som er overlege og medisinskfaglig rådgiver ved øre- nese- halsavdelingen på Sykehuset Østfold.