Tøft første år for Norturas anlegg i Hærland

Starten på året ble tøff for Norturas nye fjørfeanlegg på Hærland. Men nå er anlegget i normal drift, sier matkonsernet – og folk har kommet over kyllingskrekken.

Nortura fjørfeanlegg Hærland

Nortura gikk 80 millioner i overskudd fra mai til og med august. Men det hentet bare inn deler av underskuddet fra årets fire første måneder. En av hovedgrunnene var oppstarten på fjørfeanlegget på Hærland.

Foto: Øivind Haug / Nortura

Sist høst og vinter handlet mye om antibiotikaresistente tarmbakterier i kylling, og salget sank merkbart, ikke bare for Nortura.

Dette skjedde samtidig som det nye fjørfeanlegget på Hærland var i sin innkjøringsfase, sier informasjonsdirektør Elin Ytterdahl Tohje i Nortura.

– Innfasingen av normal drift på Hærland medførte noe høyere kostnader. Samtidig er det produsert mindre, og solgt mindre fjørfeprodukter i år. Sammenslåingen av Coop og ICA førte også til noe tap av markedsandeler, fortsetter Tohje.

Dårlig start, bedre i sommer

Det har ført til at Nortura etter 2. tertial, eller årets åtte første måneder, samlet har et underskudd på 35 millioner kroner før skatt. De 80 millionene konsernet gikk i pluss de fire siste månedene er med i det regnestykket.

Elin Ytterdahl Tohje

Innkjøringsprosessen på Hærland er ferdig og de er nå i normal drift. Det er vi veldig glade for, sier informasjonsdirektør Elin Ytterdahl Tohje i Nortura.

Foto: Nortura

Hvor mye av dette som kan knyttes til anlegget i Hærland er ikke mulig å si, siden Nortura ikke oppgir regnskapstallene knyttet til det enkelte anlegg. Tohje ønsker heller ikke å antyde noe om ventede regnskapstall for hele året.

Det Tohje kan si, er at konsernet ikke er rokket i sine forventninger om fjørfeanlegget i indre Østfold.

Kylling på vei tilbake

– Fjørfe har vært utfordrende i hele år for oss, men Hærland viser en klar forbedring de siste fire månedene, sier informasjonsdirektøren.

– Hærland har hatt en innkjøringsprosess, med nytt utstyr, produksjonslinjer og teknologi. Men nå ser vi at de er i normal drift, og det er vi veldig glade for.

– Og folk har kommet seg over kyllingskrekken?

– Ja, vi opplever at salget er tilbake. Og anlegget på Hærland blir det mest moderne og effektive anlegget i Nord-Europa. Så vi har gode forventninger. Vi er ikke fornøyde med resultatet slik det er nå, men vi ser positivt på tiden framover, sier Tohje.

– Så resultatene for 1. og 2. tertial får ikke konsekvenser for driften på Hærland.