– Flyselskapene står ikke i kø

De nye eierne av Moss lufthavn Rygge sliter med å få napp hos flyselskapene. Finansdepartementet haster ikke med å endre flypassasjeravgiften.

Ryanairfly på Moss Lufthavn Rygge

Rygge stengte høsten 2016 da Ryanair la ned sin base der. De har sagt at de kommer tilbake dersom flypassasjeravgiften fjernes. De nye eierne på Rygge sier nå at det er krevende å få til ny trafikk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er ikke kjempelett å få flyselskapene interessert i å fly fra Rygge, men vi har på ingen måte gitt opp, bedyrer styremedlem i eierselskapet Rygge Sivile lufthavn, Espen Ettre.

De nye Rygge-eierne har som mål å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i 2019. For å få til dette har de pekt på flere viktige faktorer.

  • Et stort lavprisselskap må være interessert
  • Flypassasjeravgiften må endres eller fjernes
  • Taxfree-salget må opprettholdes

15 måneder etter at flyplassen stengte, og få måneder før de må beslutte om oppstart i 2019, er ingen av de to første momentene i sikte.

Finansdepartementet har fått i oppdrag av Stortinget å revurdere den omstridte flypassasjeravgiften, som en del av budsjettforliket i høst. I departementet svarer kommunikasjonssjef Theres Riiser Wålen uklart på når det vil skje.

– Eventuelle forslag til skatte- og avgiftsendringer presenteres av regjeringen i forbindelse med budsjettfremleggelsene. Regjeringen vil komme tilbake til Stortingets anmodning ved et passende tidspunkt.

Det betyr at det tidligst kan komme et nytt forslag til innretning av flypassasjeravgiften i mai, da revidert nasjonalbudsjett legges fram.

I dialog med flere flyselskap

Til NRK bekreftet Ettre at de jobber aktivt mot flere flyselskap, og at alt handler om hvor godt tilbud de kan gi, og hvordan kostnadene kan holdes nede.

Espen Ettre

Styremedlem Espen Ettre i eierselskapet Rygge Sivile lufthavn AS bekrefter at de er i dialog med flere flyselskap, men at det ikke er enkelt å få dem til å satse på Rygge nå.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det er ingen lett oppgave å få ny trafikk på Rygge. Det er en viss interesse, men flyselskapene står ikke i kø, sier han.

Ryanair har sagt at de kan komme tilbake dersom flypassasjeravgiften forsvinner helt. Så langt er det ingen signaler på at det vil skje.

En annen kandidat, Easy Jet, har tidligere sagt til NRK at de ikke vurderer Rygge som aktuell for dem. De skal til høsten opprette sin første norske rute fra Gardermoen til Berlin.

Erfaringen med ti års drift på Moss lufthavn Rygge viser at det er vanskelig å få nok trafikk uten å ha en stor lavprisaktør til stede.

Heller ikke Norwegian har sagt noe annet enn at de kan komme tilbake til Rygge med noen få ruter, slik de hadde før flyplassen stengte.

Grenser for hvor lenge det kan stå ubrukt

Moss lufthavn Rygge ble bygget som en topp moderne lufthavn for ti år siden, og hadde på det meste over 1,8 millioner passasjerer. Den var i en periode den raskest voksende lufthavnen i Europa. Men det var Ryanairs satsing som gjorde det mulig.

Alle forsøk på å få til en variert base av flyselskap mislyktes fra starten, og lufthavnen var truet av konkurs allerede etter to år, i 2010. Da rykket Ryanair inn og sto for 90 % av trafikken på Rygge inntil de trakk seg ut i 2016.

Ordfører i Rygge, Inger Lise Skartlien (A), er klar på at de ønsker flyplassdrift, men ser også at det er en grense for hvor lenge terminalbygget og det store parkeringshuset kan ligge brakk.

– Har ikke tenkt på alternativer ennå, vi tviholder på at det skal være sivil flyaktivitet her. Vi har heller ingen plan B. Dersom det viser seg umulig å få til ny trafikk, må Forsvaret som grunneier og kommunen se på alternativ bruk, sier hun.

Hun slår fast at det må skje på initiativ fra grunneier og terminaleier, som er taxfreeaktøren Jotunfjell Partners AS.