Klarte ikke å feste to stolper – nå utsettes bomring-prosjekt til neste sommer

Vegvesenet sliter med å feste to peler til fjell på innfartsåra til Fredrikstad. Dette fører nå til at hele bomringen i byen utsettes.

Peler på bru i Fredrikstad

Brua over Seutelva i Fredrikstad begynner å bli et mareritt for Statens vegvesen. Nå er den utsatt med flere måneder.

Foto: Statens Vegvesen

Hele veiprosjektet med ny bru over Seutelva vest for Fredrikstad sentrum skulle vært åpnet høsten 2017. Nå snakker Vegvesenet om sommeren 2019.

Og forklaringen er: Problemer med å feste to av de 25 pelene som bærer brua.

Som en følge av dette blir også hele bompenge-prosjektet forsinket med mellom fem og sju måneder, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

– Det er vel bare å si at vi gjerne skulle vært det foruten. Men når vi først er der, må vi finne en løsning, sier han.

Ikke kontakt med fjell

Den 1400 meter lange veistrekningen ligger i et område med mye kvikkleire.

– Pålene skal borres gjennom løsmasser og ned i fjell. Det er kontakten med fjellet vi ikke har kommet i mål med. Det må sannsynligvis gjøres med en annen metode enn den vi startet med, sier Veum.

Pelen som ikke har blitt støpt på brua over Seutelva.

De grå stolpene på bildet er ferdigstøpte. Helt til venstre (innringet) ses et stålrør som er ført ned i grunnen. Mangelen på kontakt med fjell gjør at denne ikke kan støpes.

Foto: Statens vegvesen

Entreprenøren har funnet feste for de fleste betongpelene – foruten to. Disse må dermed bygges på nytt, og grunnforholdene gjør at Vegvesenet må helt ned på 60 meters dyp for å finne solid fjell som brufundamentet kan hvile mot.

– Vi diskuterer hvorfor det har blitt som det har blitt, og har ikke landet på hovedårsaken, sier Veum.

Laster kart, vennligst vent...

Brua over Seutelva vest for Fredrikstad sentrum skulle vært åpnet høsten 2017.

Vet ikke sluttprisen

Den opprinnelige rammen var på rundt 740 millioner i 2018-kroner. Nå er den hevet til 764 millioner kroner. Hva prisen blir til slutt, vil ikke Veum svare på.

– Vi vet jo at forlenget byggetid koster, som følge av at vi må holde på lenger. Men jeg kan ikke si noe om hvor mye det blir akkurat nå, sier Veum.