Normal

To omkom i februartrafikken

To personer døde i trafikkulykker i Østfold i februar.

Trafikk
Foto: Rainer Prang / NRK

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor omkom imidlertid ingen personer på veiene i Østfold i februarmåned.

Elleve omkom totalt i februar

På landsbasis registrerte politiet 444 ulykker med personskade på norske veier i forrige måned. Elleve personer omkom og 723 ble skadd i disse ulykkene, viser den foreløpige oversikten.

Av de elleve omkomne var fem bilførere, fem bilpassasjerer og en annen trafikant.

I fjor omkom 19 personer på veiene i februarmåned.

Omkomne og skadde hittil i år

Så langt i år viser de foreløpige tallene at 34 personer har mistet livet og 1.668 har blitt skadd i trafikken (januar og februar).

Av de skadde personene var 108 alvorlig skadet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rivekontrakt i Moss

    Norsk Saneringsservice AS har fått jobben med å rive til sammen 121 bygninger i Moss. Bygningene må vike for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Arbeidene vil pågå utover høsten/vinteren, og ferdigstilles våren 2019.

  • Skulle dyrke cannabis

    To menn i 20-åra fra Trøndelag kan vente seg en større bot etter å ha blitt stoppet på svinesund i helga. Bilen de kjørte var fullasta med utstyr til dyrking av cannabis. De to unge mennene fortalte tollerne at de skulle dyrke tomater, men ble ikke trodd.

    Dyrkningsutsyr cannabis
    Foto: Tolletetan