NRK Meny
Normal

Tips NRK Østfold!

Alle tips som blir brukt honoreres med et flax-lodd. Ring: 800 41 411!

I tillegg honorerer vi et tips hver måned med å betale et halvt års TV-lisens

Vi setter pris på gode tips fra alle kanter av fylket.

Du kan RINGE grønt nummer:

800 41 411

eller sende e-post til redaksjonen: ostfold@nrk.no

Send oss et bilde!

Har du mobiltelefon med kamera, er det fint om du sender oss et bilde dersom du ser noe spesielt som du tror kan være av interesse.

Mobil-TV

Har du mobiltelefon med kamera, er det fint om du sender oss et bilde dersom det skjer noe spesielt.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Send bildet som MMS-melding til 1987. Husk da å skrive ordet "tips" i teksten på mms'en din.

Har du e-postoppsett på mobiltelefonen din, er det fint om du sender bildet som vedlegg til e-postadressen vår: ostfold@nrk.no.

Bilder som sendes inn, kan bli brukt på internettsidene våre.

I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å bruke dem som still-bilder på våre fjernsynssendinger kl. 18.40 og 20.55.

Ring oss, eller send epost!

Viktige nyhetstips hjelper oss å lage aktuelle nyhetssendinger på radio og fjernsyn og å ha interessante internettsider og tekst-TV-sider.

Vi er også svært interessert i å få tips om hyggelige hverdagssaker: om mennesker som gjør noe spesielt for andre, om noen som utmerker seg på litt spesielle måter etc.

Brann i Søndre gate 24

Tips oss om både dramatiske hendelser og hyggelige ting.

Foto: Terje Togstad

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.