NRK Meny
Normal

Møter i retten i dag, tiltalt for å ha mishandlet sine tre barn

Et foreldrepar fra indre Østfold må i dag møte for lagmannsretten tiltalt for mishandling av tre barn. Ifølge tiltalen skal de blant annet ha låst barna inne i et mørkt kjellerrom, noe de ble frifunnet for i forrige rettsrunde.

Borgarting lagmannsrett
Foto: Espen Torgersen

Begge de to foreldrene ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder da saken var oppe for Heggen og Frøland tingrett i oktober i fjor. Ingen av foreldrene erkjente straffskyld. Ankesaken går for lagmannsrett i Sarpsborg denne uken.

Tiltalen som legges fram beskriver omfattende mishandling av barna, i form av slag og lugging, plassering i skammekrok i timevis og innlåsing i et mørkt kjellerrom.

Forholdene saken gjelder foregikk fra våren 2009 frem til høsten 2012. De to yngste barna var så små at de begynte på skolen i denne perioden, den eldste var noen år eldre.

Bekymringsmeldinger fra skolen

Våren 2009 fikk barnevernet i kommunen en første bekymringsmelding fra skolen til den eldste.

Saken startet forsommeren 2012 med nye bekymringsmeldinger til barnevernet fra skolen til den eldste. Etter vurderinger førte dette til akuttplassering samme høst.

Samtidig fikk barnevernet i kommunen nye bekymringsmeldinger som gjaldt det nest eldste barnet. Etter nye undersøkelser vedtok barnevernet også omsorgsovertakelse for de to yngste barna i november 2012.

Vedtakene om omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem ble anket til fylkesnemnda og senere til tingretten Heggen og Frøland tingrett stadfestet vedtake. Anke på denne avgjørelsen til lagmannsretten ble nektet fremmet.

Svært ulike beskrivelser

Heggen og Frøland tingrett

Foreldrene ble domfelt av Heggen og Frøland tingrett.

Foto: Ketil Strebel / NRK

Da straffesaken mot foreldrene var oppe for Heggen og Frøland tingrett i oktober i fjor, beskrev foreldrene en helt annen behandling av barna enn det som ble omtalt i tiltalen. Mens det i tiltalen beskrives plassering i skammekrok i timevis, fortalte foreldrene om et par minutters «time out».

Det ble også fortalt at de kunne være fysiske når de tok barna ut av kranglesituasjoner, men at det ikke var snakk om slag og klyping som beskrevet i tiltalen.

Tiltalen beskriver slag med belte og kleshenger, noe som foreldrene avviste i tingretten.

Ikke bevis for innlåsing i kjelleren

Ifølge tiltalen skal foreldrene ha låst barna inne i mørklagte kjellerrom. Dette ble også avvist av foreldrene, som også understreket at de ikke disponerte noe kjellerrom.

Heggen og Frøland tingrett fant ikke bevis for at barna ble låst inn i rom i kjelleren, og retten fant også at det var vanskelig å vurdere lengden av oppholdene i «skammekroken». Begge foreldrene ble i tingretten frifunnet for dette.

Tingretten var ikke i tvil om at alle de tre barna var blitt utsatt for en relativt hardhendt behandling av begge foreldrene, en behandling som beskrives som gjentatt mishandling i straffeloven. Dommen fra tingretten lød på fengsel i ett år og tre måneder for begge foreldrene, i tillegg til at de ble dømt til å betale oppreisninger til barna på samlet 85.000 kroner.

Dommen fra Heggen og Frøland tingrett ble anket og saken går for lagmannsrett i Sarpsborg fra tirsdag til fredag denne uken.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kvinnen i Moss er funnet

    Politiet skriver på Twitter at kvinnen som ble meldt savnet fra sykehuset i Moss nå er funnet.