Tilbyr gratis trikintester

Veterinærinstituttet tilbyr nå gratis trikintester mot at det leveres prøver av felte villsvin. Trikiner er en parasitt som kan gi sykdommen trikinose, og kan finnes i villsvin. Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet håper jegere sender inn prøver, slik at de kan få bedre oversikt over virus og sykdommer i den norske villsvinbestanden.

Villsvin
Foto: NRK