Til kamp for militærbase på Rygge

– I stedet for å legge ned den militære flybasen på Rygge, med mer enn 600 ansatte, bør andre baser heller flyttes hit, mener aksjonsgruppe.

Rullebanen på Moss lufthavn Rygge

Rullebanen ved Rygge flystasjon som også brukes av den sivile Moss lufthavn Rygge.

Foto: Moss lufthavn Rygge

Man kan heller flytte luftforsvarsavdelinger til Rygge, i stedet for å opprettholde Kjeller og Gardermoen, som har det inneklemt og trangt. På Rygge er det god plass.

Aksjonsgruppe med ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien, i spissen. / NRK.no
Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise Skartlien.

Foto: Birger Kjølberg

Ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge går nå til kamp, og får støtte fra politikere og næringsliv fra hele Østfold.

For å spare penger og ressurser ser nemlig regjeringen på hvilke flybaser i landet som kan legges ned.

– Kan ikke bare drive i Nord-Norge

Og Rygge står på lista. Det må ikke skje, sier Skartlien.

– Forsvaret kan ikke bare drive sin virksomhet i Nord-Norge. Terrortrusselen gjør at det er viktig å ha forsvaret til stede også i sentrale strøk hvor folk bor, sier Skartlien til NRK.no.

Og det er ikke mange år siden forsvaret skulle skape et forsvarssentrum for Sør-Norge på Rygge.

– Trangt på Kjeller og Gardermoen - god plass på Rygge

Nå har ordføreren på Rygge fått med seg en egen aksjonsgruppe, som skal kjempe med nebb og klør for å beholde flystasjonen på Rygge.

– Vi her på Østlandet trenger flyplassen og de over 600 arbeidsplassene i forsvaret som flystasjonen skaper.

– Det unike samarbeidet vi har her mellom den sivile flyplassen, Moss lufthavn Rygge, og Rygge flystasjonen, viser også hvordan forsvaret kan samarbeide med det sivile samfunn og drive i framtiden på en bærekraftig måte, sier Skartlien.

Nå vil aksjonsgruppen på Rygge jobbe hardt for å styrke forsvaret i området.

Aksjonsgruppen, som består av ordførerne i Rygge og Råde, fylkesordføreren i Østfold, leder i NHO Østfold Espen Evensen, og i LO Ulf Lervik.

– Man kan heller flytte luftforsvarsavdelinger til Rygge, i stedet for å opprettholde Kjeller og Gardermoen som har det inneklemt og trangt. På Rygge er det god plass, sier ordfører Skartlien.