Tidligere ansatte krever jobbene tilbake

I dag starta saken der 25 tidligere ansatte i kabelleverandøren Nexans krever jobben tilbake. De mener de ble oppsagt på usaklig grunnlag.

Nexans

Tidligere ansatte hos Nexans har gått til rettssak for å få tilbake jobbene.

Foto: NRK

Hovedtillitsvalgt i Nexans, Hans Petter Bærum, sier de mener at ansiennitet ikke ble nok vektlagt.

– I all hovedsak er det at vi mener at ansiennitetsprinsippet ikke er fulgt i tilstrekkelig grad slik vi mener det bør gjøre i forhold til våre avtaleverk og det generelle lovverket, sier han til NRK.

Ifølge Halden Arbeiderblad skal advokat Elisabeth Grannes ha sagt i sitt innledningsforedrag at de ikke bestrider nødvendigheten eller omfanget av oppsigelsene.

– Det vi ber retten ta stilling til er om utvelgelsen av de oppsagte er i tråd med Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Særlig i forhold til ansiennitet.

– Vi ønsker også at man tar stilling til om Nexans har gjennomført en betryggende prosess, og om det har kunne dokumentere hvilke saklige grunner som lå til grunn for å fravike prinsippet om ansiennitet, sa hun.

Ifølge avisen ble 70 ansatte i slutten av mai sagt opp, etter at 20 av disse valgte å takke ja til sluttpakke. Senere anket 43 ansatte oppsigelsen og vant fram i retten med at de skulle få stå i stillingene fram til saken kom for retten denne uka. Før jul ble de også fritatt for arbeidsplikt, med full lønn, fram til samme rettssak.

Nexans sier til NRK at de ikke vil kommentere saken før rettsrunden er ferdig i starten av mai.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: