Ti tonn øl er bare forsmaken

Litaueren med ti tonn øl i lasten valgte feil dag å krysse grensa ved Svinesund på. Tollvesen, politi og flere andre etater var fortsatt i gang med sin storkontroll av organisert kriminalitet.

10.000 liter øl

Tollerne skannet vogntoget den 29. oktober, mot slutten av den store, samkjørte grensekontrollen. Skanningen avdekket 12 fulle paller med litauisk øl.

Foto: Tollvesenet

Sju etater deltok i kontrollene, som strakte seg over en uke i slutten av oktober. Trafikken på Oslo havn, Magnormoen kontrollstasjon i Hedmark, og tollstasjonene Ørje og Svinesund i Østfold ble saumfart av politiet, UP, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, NAV og Skatt Øst.

– Vi avdekket både menneskesmugling og brudd på Utlendingsloven. Det er gjort store beslag av øl og sigaretter, det er avdekket ulovlig innførsel av matvarer og dyr, og trygdesvindel.

Slik oppsummerer Gordon Petterson, som er etterretningssjef i Kripos, aksjonen så langt.

– Det er stor bredde på den typen kriminalitet som er avdekket.

Massivt etterarbeid

– Den traileren med det store beslaget var ikke en del av aksjonen, men den inntraff samtidig, presiserer kontrollsjef Asle Farberg i Tollregion Øst-Norge.

I liket med flere etater er ikke Tollvesenet ferdige med etterarbeidet fra aksjonen, Farberg regner med at de har konkrete opplysninger klare i løpet av uken.

Storkontroll oktober

Kontrollører i arbeid på Oslo havn under operasjonen.

Foto: Terje Heiestad / Tollvesenet

Kripos koordinerte etatene under aksjonen.

– De enkelte etatene får svare på hva de avdekket av lovbrudd, men det ble gitt 106 kjøreforbud. Det ble meg bekjent gjort 24 tollbeslag. Det ble gitt pålegg. Det ble gjort flere samtaler og intervjuer med tanke på skatte Øst og NAVs arbeid videre, oppsummerer Petterson.

– Vi vet at organiserte kriminelle krysser grensene til Norge jevnlig, forteller Gordon Petterson.

– De opererer innenfor mange kriminalitetsområder. Når så mange etater går sammen, gir det oss en større kraft og bredde i selve kontrollen. vi kan kontrollerte de som blir stanset med flere innfallsvinkler og med større bredde i hvilke lovovertredelser som kanskje er begått.

– Meg bekjent er det første gang så mange etater har samarbeidet om kontroll.

– Og det blir ikke siste gang?

– Nå skal vi evaluere resultatene og se hvordan samarbeidet har fungert. Jeg ser ikke bort fra at det blir flere.

– Vi kommer til å sette oss sammen for å se på hvilke erfaringer vi kan trekke ut av denne kontrollen.

Bryter ikke bare én lov

Og dette handler langt fra bare om smugling av narkotika eller mennesker. Etterretningssjefen sier de ønsker å få et bedre både kunnskap om de organiserte kriminelle som krysser grensene. Spesielt er arbeidsmarkedskriminaliteten interessant, sier Petterson.

Gordon Petterson, Kripos

Det er stor bredde på den kriminaliteten som er avdekket, sier Gordon Petterson, som leder etterretningsseksjonen i Kripos.

Foto: Politiet

-Altså de som begår kriminalitet som er med på å undergrave seriøs næring arbeidslivet i Norge. Varer som smugles inn, ulovlige varer som tar inn, vogntog som kjører uten godkjente løyver, biler som er i dårlig teknikk stand.

– Det vi så på noen kontrollobjekter var at ved stans av enkelte biler eller varebiler, så ble det avdekket både skattemessige forhold, saker for Mattilsynet og Tollvesenet, folk som ikke hadde lovlig opphold eller var registrer som arbeidere.

Arbeidstilsynet sier de er i gang med oppfølging av kontrollen, og at det er for tidlig å gå ut med en oppsummering.

  • Les mer:

Ingen store beslag for Tollvesenet i storkontroll

Til sammen har de ulike etatene utført over 3 000 kontroller. Dette har blant annet medført at Statens vegvesen har delt ut kjøreforbud til 106 personer, politiet har pågrepet 12 personer, Tollvesenet og Mattilsynet har gjort til sammen 24 beslag, Arbeidstilsynet har foreløpig gitt 14 pålegg og Skatt Øst og NAV Kontroll har gjennomført til sammen rundt 170 intervjuer.

Fra politiets pressemelding

Potetkriminalitet

Mattilsynet har bitt seg merke i at flere bryter forbudet mot import av poteter.

Det var fire reisende som hadde med seg poteter, forteller Yngvild Tømmerberg Sletta ved Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo.

Det er det strengt forbudt å ta med seg over grensen. noe det sikkert er en del som ikke er klar over. Dette skyldes blant annet at det finnes potetsykdommer i Sverige som ikke finnes i Norge, og som er veldig vanskelig å bli kvitt dersom vi først får den.

Sju hunder ble også avvist ved grensen, fordi eierne manglet identitetspapirer, vaksinasjonsattester eller andre dokumenter eller utstyr som kreves.

  • Les også: