Terrorsikrer Halden havn

Halden kommune vil terrorsikre havna.  De mange store ordrene hos kabelprodusenten Nexans tvinger frem sikringen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmannen i Halden vil bruke 500.000 kroner til såkalt ISPS-sikring.

Skjerpingen av sikkerheten i norske havner kom som en følge av frykten for terroraksjoner og et direktiv fra EU.

De nye reglene skulle etter planen være satt ut i livet i norske havner fra og med 1. juli 2004.

Kunne blitt anmeldt

Den offentlige havna i Halden, det såkalte Mølen-området, har ikke fått justeringer opp mot de nye sikkerhetsbestemmelsene.

Nexans i Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Kystverket varslet i januar i år at det kunne bli anmeldelser av alle havner som ennå ikke har fått såkalt ISPS-sikring (International Ship and Port Facility Security code).

Halden Dagblad skriver at av sakspapirene til møtet i utvalg for teknisk drift, havne- og eiendomsforhold (THE) tirsdag 19. september , vil rådmannen endre havnas sikkerhetsstatus.

Store Nexans-kontrakter

Rådmannen skriver i saksfremlegget at ISPS-sikring igjen er blitt aktualisert i forbindelse med at kabelprodusenten Nexans har fått store ordrer på produksjon av kabler fremover.

Blant annet har Nexans sikret seg kontrakt på design, produksjon og levering av 60 kilometer undervannskabler for å forbinde Norwalk i Cunnecticut og Northport på Long Island i New York.

Bedriften skal også levere og installere 292 km sjøkabel til Vallhall, som er verdens første offshorefelt som utelukkende får kraft fra land. Kraftkabelen til Valhall-prosjektet produseres i Halden. 

Sikkerhetstiltakene på Mølen innebærer en mobil inngjerdingsløsning på cirka 300 meter, og vil koste opp mot en halv million kroner, skriver Halden Dagblad.