Tar grep for mer åpenhet

Venstre banet vei, da kommunestyret i Halden enstemmig vedtok tiltak for å score høyere på Norsk Journalistlags åpenhetsindeks.

Halden kommune

NY GIV FOR ÅPENHET. De foreslåtte tiltakene, kan bringe Halden kommune et godt stykke oppover på skalaen hva gjelder åpenhet i forhold til innbyggere og presse. Det var et enstemmig kommunestyre bak vedtaket.

Foto: Rainer Prang / NRK

"Åpenhet" var et stikkord for flere partier før kommunevalget i Halden i 2011.

Gjennom mange år var Halden Arbeiderparti beskyldt for "å drive politikk i de lukkede rom", noe partiet selv benektet på det sterkeste.

Men under siste kommunestyremøte før sommerferien i forrige uke, var det ingen av partiene som var uenige i Venstres forslag om konkrete tiltak, for å forbedre Haldens status på Norsk Journalistlags åpenhetsindeks.

- Halden Venstre gikk til valg på et åpnere Halden. Kommunens score på åpenhetsindeksen i 2011 var ikke helt i bunnskiktet, men i laveste laget, sier gruppeleder i Halden Venstre, Geir Helge Sandsmark.

Les også:

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

RIMELIG OG LETT Å GJØRE NOE MED. - Den gode nyheten er at det skal bare moderat innsats til for å oppnå vesentlige forbedringer, sier Geir Helge Sandsmark (V).

Foto: Kjetil A. Berg

Kan rettes opp med enkle midler

Til sammen fikk Halden kommune 7/18 mulige poeng på åpenhetsindeksen.

Moss kommune var best med sine 12 poeng, deretter fulgte Sarpsborg (11), Fredrikstad og Marker (10).

- Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader, sier Sandsmark til NRK.no.

Her er Haldens score i 2011

1. Postjournal på Internett 2/2 poeng
2. Søkefunksjon i nettjournalen 0/1 poeng
3. Informasjon om offentlighetsloven 2/3 poeng
4. Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
5. Kontaktopplysninger til politikere 1/2 poeng
6. Ytringsfrihet 1/1 poeng
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
9. Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
10. Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 0/5 poeng

Oversikt over alle landets kommuner: Trykk her

Les også:

- Betydning for vanlige folk

- Jeg viser her spesielt til punktene 7 og 8, taushetsplikt for lukkede møter og åpne møter i kontrollutvalget, der det bare er vedtak som skal til for å gi poeng her, sier Sandsmark.

Ellers nevner punktene 2 og 9 om søking i nettjournal og klikkbare dokumenter.

- Begge disse punktene har vesentlig betydning for den allminnelige borgers mulighet til å sette seg inn i aktuelle saker, sier han.

Les også:

- Må få bedre og raskere innsyn

- Det største forbedringspotensialet for Halden finner vi i behandlingen av innsynskrav. Heller ikke her er det snakk om uoverkommelig innsats for å innkassere 3-5 poeng .

Da dette er et stadig tilbakevendende tema på folkemunne og i media, er det åpenbart viktig for Halden kommunes omdømme og forholdet mellom kommunen og innbyggerne at vi hever oss her, sier Sandsmark.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng, sier han.

- Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp, sier Geir Helge Sandsmark.

Vedtaket fra kommuenstyret 28. juni i år:

1. Reglementer for Halden kommune er til gjennomgang og under dette arbeidet skal følgende vurderes: Fjerning av unødvendig taushetsplikt og lukking av møter. Åpenhetsprofilen skal bedres på andre punkter, vurdering av innføring av interpellasjon med åpnere debatt en tilfelles er for dagens ”Grunngitte spørsmål”.

2. Rådmannen lager et forslag til tiltak for å forbedre nettfunksjoner for postjournal og dokumenter. Dette skal senest legges fram for formannskapet i november 2012.

3. For innsynbegjæringer som mottas i august og september skal Rådmannen legges fram statistikk over antall virkedager brukt før det gis svar på innsynbegjæring, med redegjørelse for årsak der behandlingstiden har vært 4 virkedager eller mer. Dette legges fram for formannskapet i november møtet.