Tage Pettersen i retten

I dag må stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Moss møte i Borgarting lagmansrett. Han er stevnet for krav om erstatning for ærekrenkelser. Det er den tidligere lederen av Visit Moss som krever Pettersen og advokat Even Rønvik for erstatning etter pressemeldingen de sendte ut i forbindelse med avvikling av Visit Moss. Da saken var oppe i tingretten ble begge frikjent.

Tage Pettersen går fra ordførerjobb i Moss til Stortinget
Foto: NRK