Ta med legitimasjon på «harryturen»

Nordmenn på handletur over grensen vil neppe få problemer med å komme hjem igjen, selv om politiet nå kontrollerer alle reisende inn i Norge over Svinesund.

Politi grensekontroll Svinesund

Politiet kontrollerer de reisende inn i Norge på Svinesund.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Det planlegges ikke nye tiltak på grenseovergangene i Østfold. Politiet i Østfold anbefaler likevel at nordmenn som reiser over grensen tar med seg gyldig legitimasjon. Pass blir betegnet som det beste reisedokumentet, men førerkort eller bankkort med bilde skal kunne greie seg.

På Svinesund har bommene vært nede hele morgenen. Først var det Tollvesenet som stanset trafikken. Litt senere var også politi på plass. Alle reisende inn i landet må gjennom tollstasjonen, og politiet er i kontakt med samtlige reisende.

Øker kontrollen fra i dag

Fra klokken åtte i dag er det økt grensekontroll. Det har regjeringen bestemt.

– Bakgrunnen er at Sverige har iverksatt flere tiltak for å begrense asyltilstrømmingen. Dette kan bety økt tilstrømming til Norge. Regjeringen ønsker derfor å hindre innreise for personer som ikke har nødvendige reisedokumenter til Norge, opplyser kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen ved Østfold politidistrikt.

Siden september har det vært forsterket territorialkontroll i grenseområdene i Østfold. Dette blir nå intensivert.

– Det betyr i praksis økt patruljering og utlendingskontroll av reisende i grensenære områder, sier Stavdal Paulsen.

Får med barna hjem ...

Når det gjelder barn som reiser sammen med foreldre, vil politiet utvise skjønn. Det skal ikke være nødvendig med egne identitetspapirer. Utenlandske statsborgere må ha med gyldige reisedokumenter, samt eventuelt visum og/eller oppholdskort. Dette gjelder også barn.

Politiet understreker at tiltakene ikke innebærer noen grensekontroll utover det som er vanlig, med unntak av ferjetrafikken.

De som skal reise med ferje til Norge, må være forberedt på å vise legitimasjon når de skal inn til Norge. For nordiske borgere som skal ta ferje til Norge og ikke har med identitetspapirer skal politiet bruke skjønn, men de reisende må ha forståelse for at ID-kontroll kan ta lengre tid.